Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за закрила и развитие на културата

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за закрила и развитие на културата. С измененията се въвежда наблюдение, анализ и оценка на дейността на държавните културни институти, държавните културни институти с национално значение и българските културни институти в чужбина.

Законопроектът има за цел да приведе услуга 1605 -"Регистриране на културни организации и институти" в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Регламентира се срок от 10 работни дни за отстраняване на нередности в заявления за вписване в информационния регистър на културните организации. В момента такъв срок е заложен в подзаконовия нормативен акт, като заявителите трябва в срок от три дни от получаването на уведомлението за недостатъци и пълноти да ги отстранят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във