Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които синхронизират българската нормативна уредба с европейското законодателство в тази сфера.

С поправките се разширява обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключените договори.

Законопроектът бе приет на първо четене без дебат в пленарна зала със 108 гласа "за", един - "против" и 41 - "въздържал се". Вносител е Министерският съвет.

Един от ефектите от законовата промяна е, че частните болници ще трябва да провеждат обществени поръчки, ако се финансират основно с публични средства от държавен или общински бюджет, или от бюджета на Здравната каса.

С предложените от правителството изменения се изпълняват изисквания на европейското законодателство за сключване на обществени поръчки за снабдяване с лекарства, консумативи и различни други услуги.

Заложени са и нови възможности при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява с прилагане на т. нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

Предвижда се един и същи подход за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на Със законопроекта се предлага отпадане на участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен избор.

Предложението е в резултат на констатираните в практиката слабости. Липсата на достатъчно специалисти с необходимите професионални знания и опит при поръчки със сложен и специфичен предмет и ниското качество на експертизата води до неефективност на проверките, се посочва се посочва в доклада по законопроекта на Комисията по правни въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във