Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът прие годишния отчет за дейността на здравната каса

Народното събрание прие годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г. "За" отчета гласуваха 83 народни представители, "против" - 19 и "въздържали се" - 2.

През 2018 г. НЗОК работи с 368 договорни партньора в болничната медицинска помощ, от които 316 са лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, 39 договорени партньори в СИМ и 13 диализни центъра.

През отчетния период са сключени 13 246 договори за извънболнична медицинска и дентална помощ, при 13 210 за същия период на 2017 г. Осигуреността с общопрактикуващи лекари за 2018 г. се запазва на нивото на предходната година, като средно за страната тя е един лекар на 1690 здравноосигурени лица.

Хората, които са получили лекарства и са се обърнали към НЗОК са над 1,5 млн. От тях 60% от лекарствата за домашно лечение или в размер на над 500 млн. лв. са лекарства по протоколи. От лекарствата по групи "общи заболявания" са заплатени над 685 млн. лв., като средства задържат нивото си от предходната 2017 г. За онкологични заболявания разходът е близо 17 млн. лв. с ръст от 10% и за трансплантирани пациенти ръст над 8% или над 3 млн. лв. заплатени средства.

Натрупаните просрочени задължения на НЗОК към 31 декември 2018 г. са над 130 млн. лв. Държавата е решила да изплати част от натрупаните дългове на болниците, които са лекували пациенти над определения им годишен лимит. Във внесените от правителството текстове е записано, че до 75 млн. лв. от средствата на НЗОК за болнична помощ през тази година могат да бъдат пренасочени за разплащане на надлимитната дейност през 2015 и 2016 г. без съдебни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във