Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРЕМАХНА БАРИЕРА ПРЕД НИСКОЛИХВЕНО КРЕДИТИРАНЕ ЗА БДЖ

Народното събрание ратифицира
на 21 януари тази година конвенцията за учредяване на Европейското
дружество за финансиране на железопътния подвижен състав Еврофима.
Въпросното дружество е учредено на 30 септември 1955 г. в Лондон
от железопътните администрации на Великобритания, Германия, Австрия,
Белгия, Дания, Франция, Испания, Италия, Норвегия, Люксембург,
Холандия, Португалия, Швеция и Югославия. През последните години
към него се присъединиха и Унгария, Турция, Гърция, Хърватско
и Словения.


Еврофима има
за цел да доставя при най-добри условия на железниците - акционери,
вагони и локомотиви от унифициран тип или с унифицирани характеристики.


Всяка жп администрация
на държава, ратифицирала конвенцията, може да бъде приета за акционер
на дружеството с решение на генералната асамблея или чрез цесия
на акции. Пред всеки кандидат-акционер обаче се поставя условие
съответното правителство предварително да декларира, че е готово
да предостави държавна гаранция за бъдещото членство.


Още на 1 септември 1995
г. управителният съвет на БДЖ даде съгласие министърът на транспорта
да предложи членство на компанията в Еврофима с минимален
брой акции. Мотивите са, че членството ще осигури големи предимства
на националната железопътна компания за осигуряване на нисколихвени
кредити и възможности за участие на българската жп промишленост
в производствената верига на дружеството. БДЖ ще обнови технологично
своите заводи и ще започне производството на конкурентоспособна
продукция. Нашите жп предприятия ще получат поръчки за товарни
вагони, в чието производство България има значителен опит. Срещу
получените средства пък компанията ще закупи съвременни пътнически
вагони с климатични инсталации за високоскоростно движение. Така
ще бъде решен генералният проблем за включването на БДЖ в европейската
мрежа за пътнически превози, от която досега бяхме изключени именно
поради липсата на вагони, отговарящи на европейските стандарти.


Еврофима има
уставен капитал от 2 100 000 000 шв. франка, разпределен в 210
000 акции с номинал от 10 000 шв. франка. С най-голям дял - по
52 500 акции, са германските и френските железници, а с най-малък
- по 42 акции, норвежките и датските.


Според договореност с
югославските железници (JZ) БДЖ ще получи от тях 10 акции (JZ
притежават 5460 акции) срещу погасяването на част от дълга им
в размер на около 16 млн. щ. долара. Той бе натрупан по време
на югоембаргото от експлоатацията на наши вагони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във