Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАРЛАМЕНТЪТ ПОСТАВИ В ШАХ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Още при създаването им приватизационните фондове знаеха, че правното им положение е временно и в един момент ще трябва да се преобразуват. В закона, който уреждаше дейността им, бе записано, че това трябва да стане до шест месеца след последния централизиран търг от масовата приватизация. Кога изтича този срок, беше и си остава неразрешен въпрос - дали трябва да се вземе предвид датата на обявяване на резултатите от търга, или на публикуването им в Държавен вестник - не е съвсем ясно. Министерският съвет не излезе с решение по въпроса, а неофициалното тълкуване на Центъра за масова приватизация бе, че срокът е изтекъл на 3 март тази година. По-внимателното вглеждане в текста на закона показва, че фондовете могат да преуредят дейността си до изтичането на определения срок, но не ги застрашават никакви санкции, ако не го направят и продължат да съществуват като приватизационни фондове, а не се преобразуват в инвестиционни дружества или холдинги, както учтиво им разпорежда законът.


Очакваше се, че яснота по този казус ще дадат промените в закона за приватизацията, които парламентът прие окончателно на 25 март - 23 дни след изтичането на шестмесечния срок. Вместо това обаче народните избраници приеха текстове, които хвърлиха в ужас управителите на близо двайсет приватизационни фонда и поставиха в шах Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Според параграф 37 на освежения закон три месеца след влизането му в сила (текстът е публикуван на 7 април в Държавен вестник и законът е в сила от 10 април) приватизационните фондове преуреждат дейността си като инвестиционни дружества - т.е. Законът за приватизационните фондове не е отменен, но законът за приватизацията безапелационно отнема на фондовете възможността да станат холдинги. Този текст би трябвало да даде възможност на няколкото фонда, които все още не са се преобразували, спокойно да насрочат общи събрания до 10 юли тази година и да станат инвестиционни дружества.


Какво става обаче с фондовете, които са се преобразували в периода след 3 март и преди 10 април, когато новите разпоредби влязоха в сила? Законът за промени в закона за приватизацията създава и нова разпоредба в заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове, която поради своето голямо значение заслужава да бъде цитирана дословно: Приватизационните фондове се прекратяват при изтичане на срока по параграф 4 (б.ред. от Закона за приватизационните фондове, който регламентира преобразуването на дружествата в шестмесечен срок), ако дотогава не са взети решения за преуреждане на тяхната дейност.


В периода от 3 март до 10 април решения за преобразуване взеха около 20 приватизационни фонда. Промененият закон за приватизацията предвижда по искане на Комисията по ценните книжа и фондовите борси съдът да назначи ликвидатори и да определи срок, в който трябва да завърши ликвидацията. Друг текст от закона дава ценен принос към невероятния правен хаос. Според него общото събрание на приватизационния фонд може да вземе решение за преуреждане на дейността, ако не е започнало разпределението на имуществото. Съвършено неясен е статутът на двадесетината бивши фондове, защото те вече са холдинги и текстът за ликвидацията не би следвало да важи за тях. Той евентуално може да се приложи, ако преобразуването им във времето след 3 март се приеме за незаконно и те станат отново фондове. Съдилищата обаче вече са вписали дружествата в търговския регистър под новата им правна форма.


В така създадения хаос Комисията по ценните книжа и фондовите борси, която трябва да натисне спусъка на ликвидацията, зае най-верната позиция, като се въздържа от всякакви действия. Впрочем това съветват и учебниците по мениджмънт - в ситуация, когато не се знае какво трябва да се направи, да не се прави нищо.


Едва ли има депутат, който смислено да обясни защо фондовете, които са се преобразували по-рано, трябва да бъдат ликвидирани, а тези, които са оставили това чак за април, трябва да бъдат помилвани.


Авторът на горните редове е силно притеснен, знаейки, че в скоро време предстои парламентът да приеме изцяло нов закон за ценните книжа. Какво ще влезе в пленарната зала, сигурно ще бъде ясно, но какво ще излезе в Държавен вестник, един Господ знае. А описаният случай показва, че много често дяволът си няма работа...

Facebook logo
Бъдете с нас и във