Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът одобри плащането към пътните фирми

Парламентът разреши на Агенция "Пътна инфраструктура" да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от изпълнените дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. "За" гласуваха 122-ма депутати, 35 бяха "против" и двама се въздържаха. Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизането му в сила, се извършват след решение на Народното събрание и въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група и становище на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Агенция "Пътна инфраструктура" ще заплати 100 процента от финансовите си задължения, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища.

Решението в редакция на парламентарната регионалната комисия подкрепиха формациите от управляващата коалиция. ДПС, "Възраждане" и един депутат от ГЕРБ-СДС бяха "против", а двама народни представители от "Продължаваме Промяната" се въздържаха. Преди това беше отхвърлено предложението на ГЕРБ-СДС за явно гласуване със ставане на крака.

С нито един глас "за", 25 "против" и 132 "въздържал се" депутатите отхвърлиха другото проекторешение за разплащане с пътните фирми, внесено от "Има такъв народ". С изключение на депутата, гласувал "против" едното проекторешение, ГЕРБ-СДС не участваха в гласуванията и на двете предложения.

Според приетото днес решение, АПИ следва да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за периода до подписването на нови договори със съответния предмет с изпълнители, избрани в резултат на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември т.г. При необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите със срок на действие не по-късно от 30 септември т.г.

Одобрено бе и АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане на републикански пътища. Заплащането на задълженията, които ще възникнат, да е от утвърдения бюджет на агенцията въз основа и в размера съгласно доклад на междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности, предвижда решението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във