Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАРЛАМЕНТЪТ ГОТВИ НОВ ГЮВЕЧ С КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Вече месец компенсаторните инструменти се търгуват в диапазона 13-14% от номиналната им стойност. Както предричаха повечето от брокерите, цените на земеделските бонове и на записите се изравниха. Разлика в котировките се явява само в зависимост от това откъде са издадени книжата, но и тя е в рамките на процент от номинала. Очаква се цените на боновете да се задържат на тези равнища поне до края на лятото.


Брокерите прогнозират, че след последните скандали около емитирането на компенсаторни записи предлагането им ще спадне. Защото се очаква, че ведомствата ще бъдат значително по-стриктни при издаването на подобни книжа. Причината за такава бдителност е повече от ясна. Преди седмица бившият вицепремиер и експромишлен министър Александър Божков беше принуден да подаде оставка тъкмо заради груби фалове, допуснати от неговото ведомство при емитирането на компенсаторни записи.


Още в края на миналата година стана публична тайна, че те са били с 250 пъти по-висок номинал от този, предвиден в закона Лучников. Стойността на издадените с благословията на Александър Божков компенсаторки на практика се оказа внушителна - една десета от общия обем на всички емитирани досега записи. Тази ситуация увеличи изкуствено предлагането на този вид книжа. Цената им миналото лято се срина дори под 10% от номинала. Това - на практика - фалшифициране на пазарните реалности - позволи на множество РМД-та да приватизират предприятията си два пъти по-евтино. Според експерти в резултат на цялата машинация собствениците на работническо-мениджърските дружества са си спестили плащания за най-малко 200 млн. лева.


Причината за стабилните цени на компенсаторките в последните месеци се крие в настъпилото равновесие между търсенето и предлагането им. Те привличат интереса главно на РМД-та, на които предстоят плащания по приватизационни сделки. В последно време се носят слухове за нови законодателни инициативи на парламентарното мнозинство, които ще разширят възможностите за използване на този вид книжа. Вероятно РМД-тата, закупили предприятия след 1 февруари тази година, ще доплатят остатъка от цената изцяло в компенсаторки. Подобен текст влезе в последните поправки на закона Лучников, но се отнасяше само за приватизационни сделки, сключени до тази дата. Най-голяма полза от прокарването на такава идея биха имали работническо-мениджърските дружества, които са закупили дялове от компании като Златни пясъци или от Комбината за цветни метали в Пловдив. РМД Златни, което купи мажоритарния пакет от северния черноморски курорт РМД Златни ще спести от такава законова промяна поне 35 млн. щ. долара. Това обаче ще предизвика търсене на компенсаторки за още около 80 млн. лв., което се равнява на 10% от общия издаден номинал на записите Лучников.


Отрицателно влияние върху котировките на компенсаторните инструменти оказа включването в списъка за целева приватизация на дружества като Бороспорт, Свети Константин и Елена и Софарма. Освен това забавената продажба на ВЕЦ-овете ще лиши за дълго време пазара от търсене за поне 40 млн. щ. долара. Практиката на Агенцията за приватизация в последно време да пуска атрактивни миноритарни пакети за раздържавяване на фондовата борса също влияе негативно на цените на алтернативните ценни книжа. Причината е, че за боновите търгове остават акции на непривлекателни дружества. Интерес сред брокерите предизвика пускането на пакети от Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян. Ентусиазмът им обаче бързо беше охладен от факта, че закупилите акции на фармацевтичните дружества няма да могат да участват в увеличението на капитала им. Причината е, че книжа от новите емисии ще купят само акционерите, добили това право към края на този месец. А Централният депозитар ще прехвърли книжата по сметките на придобилите ги на следващия търг едва през септември.


На 12 юни от Центъра за масова приватизация (ЦМП) обявиха, че ведомството вече е разработило проект за техническото и технологичното осигуряване на единен регистър за компенсаторните записи. През първия етап от създаването му ще бъде въвеждана информация от книгите в областните управи в работни станции, които също ще се намират по места. След това информацията ще бъде изтеглена в централната база данни. До влизането в сила на Наредбата за реда и условията за работа на регистъра събирането на информация ще бъде в режим на тестване.


Създаването на централния регистър ще улесни значително търговията с компенсаторни записи. Това ще позволи да бъдат предложени книжата на фондовата борса. Според повечето експерти обаче е по-подходящо поддържането на базата данни да бъде поверено на Централния депозитар. Той отдавна е свързан технологично с фондовата борса и сравнително лесно ще поеме новите си задължения. Освен това превръщането на ЦМП в регистър на компенсаторките ще обремени инвестиционните посредници със задължението да се отчитат пред още една институция. Което е свързано с разходи. По този начин, според брокери, ще бъде елиминирана ползата от единния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във