Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът гласува за създаването на антикорупционна комисия

Парламентът създаде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предвижда се Комисията да е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, който се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове, които ще се избират от Народното събрание.

Мандатът на Комисията ще е шест години. Дейността й се подпомага от администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции.

За председател ще се избира български гражданин с високи професионални и нравствени качества, който има висше юридическо образование и най-малко 10 години юридически стаж. За заместник-председател ще се изисква висше юридическо или икономическо образование, степен "магистър" и най-малко 5 години стаж по специалността, а за членовете на Комисията - висше образование, степен "магистър" и най-малко 5 години професионален стаж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във