Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАРЛАМЕНТАРНА БЛАГОСЛОВИЯ ПОЛУЧИХА ОЩЕ ДВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАЕМИ


Парламентът ратифицира договора за заем от Кувейтския
фонд за арабско икономическо развитие в размер на 12.300 млн.
кувейтски динара, или 40.200 млн. щ. долара. Парите са предназначени
за проекта Развитие на летище София.


Срокът за връщане на кредита е двадесет години при
петгодишен гратисен период. Задължението ще се изплаща на 28 вноски.
Първата трябва да се направи на 15 февруари 2004 г., а последната
- на 15 август 2017 година. Летището се задължава да плаща 4%
годишна лихва, както и 0.5% годишно за разноските на администрацията
на Кувейтския фонд и услугите по изпълнението на договора. Главницата
по кредита ще се издължава съгласно погасителния план, а лихвата
и другите разноски ще се плащат на 15 февруари и на 15 август
всяка година.


Кредит на стойност 60 млн. ECU за финансирането на
проекта Развитие на летище София се е съгласила да
отпусне и Европейската инвестиционна банка. Аеропортът ще получи
и техническа помощ от 25 млн. ECU в рамките на програмата на Европейския
съюз за държавите от Източна Европа.


Според предварителните проучвания и сметки летището
ще може да покрива текущите си разходи, да погасява главниците
по кредитите и съответните лихви. За времето от 1998 до 2017 г.
се очаква дружеството да реализира около 1.5 млрд. щ. долара приходи
от дейността си.


Първият етап от генералния план за развитие на аеропорта
предвижда построяването на нов пътнически терминал с пропускателна
способност 2.5 млн. души годишно, укрепване и удължаване на пистата
с 800 м (до 3600 м), ремонт на действащите и построяване на нови
пътеки за рулиране, изграждане на паркинги и на обслужващи сгради.


Парламентът ратифицира и споразумението за 33.804
млн. шилинга (4.804 млн. г. марки) експортен кредит, подписано
между националната компания Български държавни железници
и австрийската банка Creditanstalt още на 26 юли 1998 година.
Това е първият от петте експортни кредита, предвидени в споразумението
с ЕБВР по проекта за оздравяване и преструктуриране на БДЖ. Те
се отпускат с условието да се проведе търг за доставка на машини
и оборудване за железницата. Четиридесет процента от необходимите
средства се предоставят от ЕБВР, а останалите 60% от банка, посочена
от фирмата, спечелила търга. Съгласно тази схема австрийската
фирма Пласер и Тойрер, определена за доставката на
две баластопресевни машини на обща стойност 56.339 млн. шилинга
(8.007 млн. г. марки), посочи за банка кредитор Creditanstalt.
БДЖ сключи с нея споразумение за 60% от стойността на проекта
в размер на 33.804 млн. шилинга (4.804 млн. г. марки). А на 26
юли 1998 г. Министерството на финансите стана гарант от името
на България. Останалите 22.536 млн. шилинга (3.203 млн. г. марки)
за реализирането на проекта ще бъдат предоставени от ЕБВР.


Лихвеният процент по заема е 5.61, а срокът за погасяване
- 102 месеца. Най-много дискусии - първо в Бюджетната комисия,
а след това и в пленарната зала - предизвика клаузата в договора,
според която освен всичко друго БДЖ ще трябва да плаща и гаранционна
премия в размер на 3.204 млн. шилинга. От тях 10% е необходимо
да се изплатят авансово, а останалите 90% - като добавка върху
лихвата за целия период на заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във