Банкеръ Weekly

Общество и политика

PARIBAS СПЕЧЕЛИ ОБЩИНСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ

PARIBAS спечели конкурса на Софийската община за инвестиционен посредник на столичния еврооблигационния заем в остра конкуренция с Nomura Internatonal plc., Deutsche Morgan Grenfell и с UBS. Окончателният избор бе направен на 14 април тази година от комисия, председателствана от Стефан Софиянски, в която участваха заместник кметът по финансите Венцислав Николов, Асен Дюлгеров, председателят на надзорния съвет на Общинска банка Любомир Павлов и изпълнителните й директори Ваня Василева и Васил Василев. Предварително столичният кмет е поискал становища от Министерството на финансите и от БНБ. Според г-н Софиянски и двете институции са одобрили избора на PARIBAS, който бе оповестен официално на 15 април.


Медиите пестеливо и в повечето случаи доста неточно отразиха финансовото събитие. Вестник Труд обяви, че PARIBAS ще бъде емитент на общинските еврооблигации - нещо, което само по-себе си е безсмислица, а водещият в централната емисия на Ефир 2 Константин Каменаров абсолютно погрешно, но много авторитетно, съобщи, че PARIBAS ще отпусне на Софийската община заем от 50 млн. щ. долара за срок от три години при лихва от 9.7 процента. Явно в случая не е направена доста съществената разлика между кредитор и инвестиционен посредник. Кредиторът отпуска парите, а инвестиционният посредник, какъвто ще бъде PARIBAS, намира инвеститорите, готови да ще дадат парите, необходими на общината.


Основните критерии, по които е определила крайното си решение комисията, са свързани с дългосрочните цели на емисията, общополитическите фактори, качествените характеристики на офертите и накрая предлаганите финансови условия. Последният критерий не е бил определящ, тъй като във всички оферти са посочени ориентировъчни числа за дохода, който общината ще трябва да плаща по емитираните от нея евробонове. Причината е в нестабилните международни фондови пазари и във все още голямото недоверие на инвеститорите към рискови ценни книжа, което прави трудно прогнозирането на цените.


Както бе пояснено, четиримата кандидати за инвестиционни посредници са дали много близки оферти - емисията да бъде три- или петгодишна, с общ номинал 50 млн. щ. долара или равностойността им в германски марки, и да се пласира сред многобройни клиенти на няколко международни фондови борси. Еднаква е била и готовността на кандидатите да поемат безплатно изработването на документацията за подготовката на кредитния рейтинг, който да бъде поръчан на Moody's или на Standard Poor's. При това относително голямо сходство на качествените показатели и на дългосрочните цели в офертите, тежест при избора на инвестиционния посредник придобиват дългосрочните интереси в нашата страна (благозвучно формулирани от комисията като общополитически фактори), опитът на кандидата и комисионата, която бъдещият инвестиционен посредник иска да получи. PARIBAS е взела преднина именно по този пункт като е предложила най-ниска комисиона. Непосредствено след нея с незначително по-голяма сума се нареждала Nomura Internatonal plc., следвана от Deutsche Morgan Grenfell.


По показателя общополитически фактори Nomura Internatonal plc. и Deutsche Morgan Grenfell имат определено преимущество. Първата води преговори с БКК за покупката на Пощенска банка, които се очаква да приключат в началото на юни, а втората е инвестиционен посредник и консултант в раздържавяването на БТК. PARIBAS също има свои позиции в България, но те са свързани с финансирането на търговски сделки с петрол. Банката е осигурявала финансиране и гаранции за Омнитех по сделките й с Нефтохим, а в момента извършва същите услуги и за Литекс.


Както вече писа в. БАНКЕРЪ, от четиримата кандидати единствено Nomura Internatonal plc. има опит като посредник при пласирането на общински еврооблигационни емисии за градове от Централна и Източна Европа. Това впрочем бе признато и от столичния кмет Стефан Софиянски. Deutsche Morgan Grenfell също е много силен инвестиционен посредник, но преди всичко на пазара на държавните еврооблигации. PARIBAS е участвала в 126 транзакции по емитирането на общински облигации и е на пето място в листата на водещите мениджъри на емисии, но предимно в страни от Южна Америка и Азия. Банката до момента няма участие в емитирането на общински еврооблигационни емисии на градове от Източна и Централна Европа, обясни г-н Софиянски. Въпреки това комисията определи не друг, а PARIBAS за победител. Търговската банка ще прави своя дебют на пазара на общински еврооблигации, емитирани от градове в Централна и Източна Европа с пласирането именно на софийския заем. Решението на столичните общинари е доста смело, като се има предвид, че и за София ще е първица появата на международния облигационен пазар, а един евентуален неуспех на първия заем ще охлади интереса на инвеститорите към следващи емисии на нашата столица. Кметът Софиянски обясни изборът на PARIBAS с мотива, че по този начин се разширява кръгът от чуждестранни банки, които имат интереси в България. Според него емисията ще е тригодишна, деноминирана в долари, като главницата ще се плаща в края на третата година. Кметът съобщи, че ще се стреми годишният доход, който ще се плаща по столичните еврооблигации, да е близък до този по консорциалния заем (9.7%), който общината получи преди месец от шест български банки. Само че доходността на еврооблигациите зависи от капризите на международните пазари, а не от желанията на общинските деятели.


Инвестиционният посредник се ангажира да продаде цялата емисия от облигации, а получените парите ще бъдат предоставени на общината наведнъж. Те ще бъдат изразходвани поетапно за ремонт и доизграждане на пътната инфраструктура на столицата. Стефан Софиянски заяви, че PARISBAS е предложила една малка част от сумата да бъде вложена в портфейл от доходни и ликвидни финансови инструменти. Според столичния кмет този портфейл ще улесни общината при плащането на главницата по заема в края на третата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във