Банкеръ Daily

Иван Нейков:

Пари за пенсии ще има

Един от рисковете пред изпълнението на стратегическите цели на Националния осигурителен институт е приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване /ДОО/ да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Това се посочва в анализ на експертите на НОИ, публикуван в последния информационен бюлетин.

Пари за пенсии ще има, побърза да успокои гражданите бившият социален министър Иван Нейков, който сега е директор на Балканския институт по труда и социалната политика. Докладът на НОИ е рутинен и представлява анализ на рисковете през парите, които той управлява. Изводите в доклада са още по-стандартни, заяви той пред БНТ.

Нейков обясни, че в самия анализ на НОИ онова, което най-много смущава, е демографската ситуация. Той допълни, че всички доклади са снимка на днешното положение. "Докладът казва, че след 50 години съотношението хора в трудоспособна възраст от 15 до 64 и хора над 65 ще е над 1:1. Това е при положение, че нищо не мръднем за 50 години по отношение на демографска политика, пенсионна възраст, продължителност на живота", уточни експертът.

"Има един риск, който експертите на НОИ доста свенливо споменават. И той е, че НОИ е изпълнител, което е вярно. Някой друг създава законодателство, което НОИ трябва да изпълнява. Рискът е от популизма, който се вихри преди всички избори. Много по-голям риск за стабилността на осигурителната система създава едно административно увеличаване на пенсиите", коментира още той.

НОИ стриктно прилага нормативната уредба при отпускането на пенсии, заявиха от осигурителният институт в съобщение до медиите. 

Изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от Националния осигурителен институт (НОИ) се реализира за всички осигурени лица при стриктно спазване на нормативно установените правила. Това включва както начинът за изчисляване размера на пенсиите и в частност – за изчисляване на индивидуалния коефициент, като елемент от пенсионната формула, който е нормативно регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО), така и детайлизирането на правилата в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, поясняват в съобщението. 

На тази основа са разработени и последователно във времето се прилагат ясни методики за изчисляване на индивидуалния коефициент при определяне размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата преди и след 31.12.2018 г. В тях са възпроизведени нормативните правила и е определена формулата за изчисляване на коефициента. Методиките отразяват индивидуалния принос и осигурителната история на всяко лице по периоди на осигуряване, включително и случаите, в които се намалява или не осигурителният доход, с който се изчислява индивидуалният коефициент на лицата, подлежащи на задължително осигуряване и в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Наличните към месец октомври данни показват, че до този момент общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от УПФ. От тях 20 240 лица вече са пенсионери. Останалите, които още не са се пенсионирали, представляват 1,6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31.12.1959 г.

 

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във