Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАК СЕ ТЪРСИ СПАСИТЕЛЕН ПОЯС ЗА БФБ

Напоследък все повече брокери се обединяват около мнението, че един от начините да се спаси застрашеният от колапс борсов пазар е да бъдат разрешени продажбите накъсо. При този тип сделки играчите ще могат да договарят пласмента на акции, които в момента не притежават. Според привържениците на тази идея, която от десетки години е реалност на борсовите пазари в развитите страни, приемането й ще увеличи възможностите за спекулации и ще направи по-ликвидни единствено акциите на публичните дружества.


В новия Закон за публично предлагане на ценни книжа няма изрична забрана на сделките накъсо. Необходимо е обаче механизмът за извършването им да бъде описан в борсовия правилник, както и да се създаде система за гарантиране на интересите на участниците в този вид търговия.


Председателят на съвета на директорите на Българска фондова борса Георги Прохаски поддържа мнението, че на неликвиден пазар като българския е безсмислено да се въвеждат транзакции накъсо. Според него това само би увеличило риска за участниците в пазара. Доводите му са, че на нашата борса никой не може да е сигурен, че ако продаде акции, които не притежава, след време ще може да се сдобие с тях. В момента на борсата е позволено да се търгуват само акции, които са вписани по сметката на техния притежател в Централния депозитар. Според действащата търговска система те се прехвърлят на новия собственик в рамките на три работни дни след сключване на сделката, и то само ако са изцяло изплатени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във