Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОВЪРГАЗ ИНК. ОТЛОЖИ ОБЩОТО СИ СЪБРАНИЕ

Насроченото за петък, 15 май 1998 г., общо събрание на акционерите на смесеното българо-руско акционерно дружество Овергаз инк. беше отложено за неопределено време. Това съобщи Волен Сидеров, началник на отдел Връзки с обществеността в дружеството. Причина за отлагането е необходимостта от актуализиране на инвестиционната програма на дружеството поради променената обща схема при доставките на природен газ за България - заяви г-н Сидеров.


След постигнатото на 20 март в Москва споразумение между вицепремиера Евгений Бакърджиев и президента на Газпром Рем Вяхирев и сключените впоследствие договори, Овергаз инк. беше изключено от доставянето на природен газ за нашата страна, а следователно и от инкасиране на комисиони от тази дейност в размер на милиони долари годишно. Според специалисти от бранша точно загубените лесни пари са причината за актуализиране на инвестиционната програма на дружеството.


Отсрочването на събранието се прави и заради непълнотите и неяснотите в нашето законодателство, най-вече в Закона за териториално и селищно устройство - каза още г-н Сидеров. Дружеството ще търси обиколни пътечки, за да компенсира провалените си ползи от спрените (като незаконни) строежи на градски мрежи за битова и промишлена газификация. Най-вероятно ще чака приемането на новия закон за териториално и селищно устройство, което означава - не по-рано от края на годината. Дотогава парите му ще стоят буквално заровени в недостроените мрежи.


Съгласно приетата през миналата година програма до 2005 г. Овергаз трябваше да инвестира в газификацията на селища над 53 млн. щ. долара. Най-голяма част от тях - 17 млн. долара, бяха предвидени за София, 7.3 млн. - за Варна, 5.5 млн. - за Стара Загора и пр. Отрязването на дружеството от доставките на газ явно вече предизвиква финансов глад, а оттам и промяна в програмата.


Овергаз инк. е регистрирано в Софийския градски съд с капитал 490 млн. лв., разпределен в 490 хил. обикновени поименни акции. Основни акционери са РАО Газпром - 50% от капитала, пет физически лица - 30%, и Мултигруп - 20 процента. Председател на надзорния съвет е Илия Павлов, а членове - Иван Колев, Иван Чолаков, Юрий Зайцев, Борис Посягин и Елена Карпел. (бел. ред. последните трима са и членове на директорския борд на Топенерджи.)


В управителния съвет влизат заместникът на Рем Вяхирев Богдан Будзуляк (бел. ред. председател на съвета на директорите на Топенерджи), Юрий Вяхирев и Лира Розенова (бел. ред. членове на съвета на директорите на Топенерджи), Сергей Пашин, Александър Шкута, Сашо Дончев, Андрей Тенев и Радослав Ненов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във