Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпускат се 100 000 лв. за по-добри условия за работа

Фонд "Условия на труд" ще отпусне до 100 000 лв. за да се подобрят условията на труд в предприятията през 2020 г. Това стана ясно след заседанията на Управителния съвет на фонда и Националния съвет по условия на труд, проведени в сградата на социалното министерство.

Със средствата може да се повиши техническата безопасност на оборудването, както и да се намали въздействието на вредните фактори на работната среда - прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или химични агенти.

За финансиране могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми и нямат парични задължения към държавата. Задължително условие е служителите в предприятията да работят на трудов договор, а работодателите да им да предлагат услугите на служба по трудова медицина.

През 2019 г. с финансиране от Фонда са реализирани 38 проекта на стойност около 1,8 млн. лв. Чрез тях са подобрени условията на труд на малко над 2000 работници и служители.  Най-голям брой от проектите са осъществени в областите Варна, Пловдив, Стара Загора, Габрово, София и Пазарджик.

Финансирани са и 7 проекта на национално представителните организации на синдикатите и работодателите.  Близо 6000 техни членове са преминали обучения за безопасност при работа. Направени са групови медицински прегледи за ранно откриване на професионалните болести на над 2000 души, които работят в специфични условия на труд в 11 предприятия в страната.

Всички подробности за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на "Условия на труд": https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във