Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпускат още 10 млн. лева за машини за гласуване

„Информационно обслужване“ няма да реализира печалба от изпълнението на задачата, а за изпълнението ѝ ще бъдат отчитани единствено разходите за осигуряването на стоките и услугите, включени в предмета на обществената поръчка, както и за администрирането на договора.

Правителството взе решение „Информационно обслужване“  и Централна избирателна комисия да проведат преговори и да сключат договор за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Процедурата по договаряне е без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка.

Освен това със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на ЦИК  за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване.

„Информационно обслужване“ няма да реализира печалба от изпълнението на задачата, а за изпълнението ѝ ще бъдат отчитани единствено разходите за осигуряването на стоките и услугите, включени в предмета на обществената поръчка, както и за администрирането на договора.

Обществената поръчка, обявена от ЦИК, е с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В."

Машините трябва да с инсталиран системен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 смарткарти, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б. В. на специалисти разработчици, посочени от ЦИК по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във