Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпускат над 2 млрд. евро за култура и творчество

Европейската комисия започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работния "график" за първата година по програмата "Творческа Европа" за периода 2021—2027 г.

Общият бюджет на програмата от 2.4 милиарда евро за седем години се е увеличил с 63% в сравнение с предходния. Като през тази година по нея ще бъдат отпуснати около 300 милиона евро. 

Подпомогнати ще бъдат специалистите и творците от всички сектори на културата, за да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд границите. "Творческа Европа" също така има за цел да повиши конкурентоспособността на секторите на културата, като същевременно подкрепя усилията им за постигане на по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-приобщаваща икономика.

Специално внимание се отделя на укрепването на устойчивостта и възстановяването на секторите на културата и творчеството в контекста на пандемията от COVID-19.

С приемането на новата програма се полагат основите за първите покани за представяне на предложения. Те ще бъдат отворени за всички организации, работещи в съответните сектори на културата и творчеството.

Над 8 милиона души в ЕС работят в културната сфера. Културата не познава граници и националности. Изкуството представлява прозорец към света и допринася за изграждането на мостове между всички нас. В момент, когато музеи, кина, обекти на културното наследство, театри започват да отварят врати отново, бих искалa още веднъж да потвърдя подкрепата на Комисията за секторите на културата и творчеството. С увеличен бюджет „Творческа Европа“ се стреми да даде тласък на възстановяването на секторите, като същевременно насърчава огромното многообразие и креативност, които ни предлагат, заяви комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във