Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпускат над 2 млн. лева за учебни помагала на чужд език

Министерството на образованието и науката отпуска 2 345 000 лева по нова програма за разработването на  учебни помагала по общообразователните предмети на чужд език, за професионално образование, както и за учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални  програми в училища. Ще се финансират екипи, които ще разработват учебници, учебни помагала и електронни ресурси.

Около  1 милион лева  ще бъдат предоставени  по програма „Мотивирани учители“ . Тя ще работи за привличането  на нови за системата учители, за осигуряване на необходимите педагогически специалисти в училищата, в които има нужда.  Ще се финансират и допълнителните обучения за преподаватели.

Нова е и програмата  „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. За нея са предвидени 600 000 лева за проекти, свързани със срещи с родителите, както и мероприятия за училищната общност.

Отпускат се и 2 400 000 лева за кариерно ориентиране и консултиране на учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, както и за активно включване на родителите на учениците в този процес.

Програмите са част от 21 разработени  проекти  на просветното министерство за 2020 година,  свързани с промяна в методите на обучение и образователната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във