Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпускат над 12 млн. за обезщетения на учителите

Правителството одобри допълнителни 12 381 560 лв. за обезщетения на 1370 педагогически и 946 непедагогическите специалисти за месеците от януари до април 2021 г.

Средствата се предоставят за дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Обезщетенията се изплащат на различни основания - поради намаляване на числеността на персонала, при прекратяване на трудови правоотношения или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

Отделно с 203 222 лв. ще бъдат финансирани четири общини - Троян, Цар Калоян, Смядово и Свищов. Средствата покриват разходите по включване на четиригодишните деца в задължителното предучилищно образование.

До момента правителството е одобрило финансиране за 52 общини, които създадоха условия за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка и за децата на четири години. Осигуряването на обучение и социализация в ранна детска възраст е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции у децата.

Над 2100 докторанти ще получат допълнителни стипендии за 2021 г.

Над 2100 редовни докторанти могат да получат допълнителни стипендии за 2021 г., след като Министерският съвет отпусна за целта 4,5 млн. лв. Финансирането се осигурява от средствата за наука в централния бюджет за 2021 г. и ще бъде разпределено между докторантите от Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия (ССА), Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и 16 държавни висши училища.

Индивидуална допълнителна стипендия могат да получат положително атестираните докторанти до два месеца след приключване на атестацията им. Размерът на годишната стипендия ще бъде средно около 600 лв. за Университета по архитектура, строителство и геодезия и средно около 4260 лв. за БАН. Сумите се изплащат за броя на месеците, за които докторантите са положително атестирани.

Според приетите от кабинета през 2018 г. изменения на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. средствата за допълнителни стипендии се разпределят пропорционално за всяко виеше училище и научна институция съгласно утвърдена формула. Всяка организация разработва правила и критерии, по които разпределя получените средства за докторантски стипендии.

Допълнителното финансиране за стипендии, което правителството отпуска всяка година на висшите училища и научните организации, е част от усилията на държавата за привличане и задържане на младите учени в страната и за подкрепа за докторантите в реализацията им като качествени преподаватели и изследователи.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във