Банкеръ Daily

Общество и политика

Отпадна забраната за продажба на билети на каса на спортни събития с висок риск

Парламентът прие промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на второ четене. Законопроектът е продиктуван от анализ на динамично променящата се практика отразена и в разпоредбите на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурността и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана от Република България на 3 юли 2016 г. Тя предстои да се ратифицира от Народното събрание.

Със законопроекта се предлага отмяната на текстовете, отнасящи се до забрана за продажба на билети на каса в деня на провеждане на спортното мероприятие, когато то е определено като мероприятие с висок риск.

В настоящия момент в Народното събрание има сформирана работна група, която разработва изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който се опира изцяло на основните принципи на новата Конвенция. Също така според вносителите е необходимо текстовете, отнасящи се до достъпа до спортното мероприятие да бъдат прецизирани в новия закон, с цел да се осигури максимална защита на личните данни на гражданите. Законопроектът ще допринесе за по-ефективна и резултатна законодателна политика в борбата срещу безредиците по време на футболни мачове и спортни мероприятия.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във