Банкеръ Daily

По проект за 24 млн. лева

Откриват лабораторен коплекс за продукти от български растения

Нов лабораторен комплекс се открива към департамент „Биоактивност на продукти“ в Биологическия факултет, съобщи Радио София, позовавайки се на информация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът е с европейско финансиране чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на обща стойност близо 24 млн. лева, от които над 20,2 милиона европейско и 3,568 млн. лв. национално финансиране.

Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по:


  • микробиологични изследвания;

  • вирусологични изследвания;

  • клетъчна и молекулярна биология;

  • вивариум с физиологична лаборатория;

  • In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

Департаментът с лабораторния комплекс е брънка от целия проект, обясни проф. Владимир Димитров от Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН.

Партньори по проекта са Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН. Тяхното взаимодействие е посветено на идеята да се оползотворят български лечебни и ароматични растения, както и отпадъци от производства, свързани с обработка на такива растения, допълни проф. Димитров.

Лабораториите са на най-високо ниво.

Целта е в тях да се създават иновативни продукти за потребители.

България е известна с биоразнообразието си, но изнасяме много – като сурова дрога. Проектът ще даде възможност растенията да се обработват в страната, да се създадат прототипи за продукти, които да се поемат от предприемачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във