Банкеръ Daily

Общество и политика

Откриват европейски център за знания за борба с рака

Европейската комисия пуска в действие Центъра за знания в областта на раковите заболявания — първата водеща инициатива, която се осъществява в рамките на Европейския план за борба с рака.

 

Този център за знания е нова онлайн платформа за събиране на сведения и за координиране на действията срещу болестта, която в Европа е най-честата причина за смъртта на хора на възраст под 65 години.

Той ще събира най-актуалните данни за рака, ще предоставя здравни насоки и схеми за осигуряване на качеството, като наред с това ще проследява и ще прогнозира тенденциите по отношение на заболяемостта и смъртността от рак в Европейския съюз.

Центърът ще бъде и мястото, където всички, които участват в борбата с рака, ще могат да споделят най-добрите практики, да си сътрудничат и да координират усилията си, така че да се извлече възможно най-голяма полза от колективното знание и основаната на доказателства наука. Центърът ще изпълнява следните задачи:


  • ще събира и предоставя най-актуалните сведения и статистически данни за раковите заболявания;

  • ще проследява тенденциите при раковите заболявания, за да може да се прави оценка на ефективността на стратегиите за профилактика и програмите за скрининг;

  • ще предоставя европейски насоки за профилактика, скрининг, диагностика и лечение на раковите заболявания, с цел подобряване на резултатите и намаляване на неравенството между отделните региони в ЕС;

  • ще съдейства за формирането на политики за профилактика на рака, свързани с околната среда и здравословния начин на живот, включително контрола на тютюна и алкохола;

  • ще следи за пропуски в научните изследвания и в политиките;

  • ще осигурява пространство за координиране в рамките на една платформа на много инициативи в областта на рака;

  • ще спомага за намаляване на неравенството по отношение на профилактиката и лечението на ракови заболявания в целия Европейски съюз.

Подробностите ще откриете тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във