Банкеръ Daily

Общество и политика

Откриха нова платформа за обмен на идеи в подкрепа на културния сектор

Откриха платформа за споделяне на добри практики на държавите-членки на ЕС в подкрепа на културния сектор.  Създаването на платформата е по инициатива на комисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Тя е част от спешните мерки, предложени от еврокомисаря, за смекчаване на кризата в областта, които министрите на културата на Европейския съюз одобриха единодушно още на 8 април.

„Секторът на културата и творческите индустрии е сред най-силно засегнатите от пандемията и нейните последствия. Затова е важно да подкрепим нашите културни дейци, творци и артисти с всички възможни средства. Едно от тях е споделянето на информация и опит между държавите от Европейския съюз чрез новата европейска платформа. Тя ще ни позволи да идентифицираме координирани действия, приложими не само в рамките на една държава“, заяви комисар Мария Габриел.

По думите ѝ, е важно е в тази трудна ситуация държавите да споделят своите идеи и работещи решени за подпомагане на секторите.

"Тази платформа ще бъде допълнена и от втора платформа, също по моя инициатива, за споделяне на мнения и добри практики между представителите на културния сектор. По този начин ще имаме пълната картина за текущото състояние на секторите на културата и творчеството, и това ще подпомогне вземането на по-ефективни и координирани решения както на национално ниво, така и на ниво ЕС. Вярвам, че двете платформи ще спомогнат за изготвянето на стратегии с ефективни мерки за бързо възстановяване от последиците от кризата“, посочи Габриел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във