Банкеръ Daily

Общество и политика

Отчетохме участие на Съвета по образование, младеж, спорт на ЕС

По време на днешното си заседание Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се е провело в периода 29-30 ноември 2021 г. в Брюксел.

От българска страна в заседанието е участвала Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Постоянното представителство на Република България в Брюксел.

Ето какво е направил Съветът по време на редовното си заседание:

1. Приел е препоръка за смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование.

2. Приел е две резолюции - едната, свързана с новата европейска програма за обучение на възрастни за периода 2021-2030 г., а втората, отнасяща се до структурата на управление на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението към Европейското образователно пространство и извън него.

Българският представител е подчертал, че полагаме усилия за подобряване на смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование, както и за по-засилено включване на информационните технологии и дигитализацията във висшите училища и в образованието и обучението за възрастни.

По време на дебатите представителката на страната ни е информирала европейските ни партньори, че работим за повишаване на уменията на гражданите в областта на информационните технологии, както и за това учителите, а и целият образователен персонал да имат по-добро разбиране за възможностите и ограниченията на новите технологии.

3. Съветът във формат „Младеж“ е приел Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в него, за резултатите от Осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта.

4. Били са приети Заключения на Съвета за изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 - 2021 г., както и Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки по отношение на Работен план за Стратегията на ЕС за младежта за периода 2022-2024 г. и Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки за създаване и опазване на граждански пространства за младите хора, които да улесняват пълноценното им участие.

5. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, е приел Заключения за повишаване на наличността и конкурентоспособността на европейското аудиовизуално и медийно съдържание и Заключения по отношение  на това, че културата, висококачествената архитектура и застроената среда са ключови елементи на инициативата за нов европейски Баухаус.

По време на последвалия дебат са били обсъдени възможностите на културното наследство и правото на наследство в контекста на устойчивото развитие и бъдещето на Европа.

6. Съветът във формат „Спорт“ е приел Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, по отношение основните характеристики на европейския спортен модел. Освен това са били приети и Заключения, засягащи физическата активност през целия живот. По време на дебата е била обсъдена темата за „Двойните кариери на спортистите“, като позиция по въпроса е представил и българският ни представител - Иванка Ташева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във