Банкеръ Daily

Общество и политика

От утре влизат в сила облекченията по мярката „Заетост за теб”

От утре (27 ноември) работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

Облекченията се изразяват в следното:

- увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;

- намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);

- увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин: до 10 души се допуска да наеме до 4 лица, до 50 - 20 лица, до 250 - 50 лица, над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица. Допустими за подкрепа са и общинските предприятия. 

От новите възможности ще могат да се възползват всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост). Това ще се случва след подписването на допълнително споразумение, а за целта трябва писмено да уведомят съответната дирекция „Бюро по труда”, където ще могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които имат необходимост от финансиране по предложените нови мерки, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка. 

Одобрението или неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа „първи по време, първи по право” до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период, акцентират от Агенцията по заетостта. 

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена тук.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във