Банкеръ Daily

Общество и политика

От утре влизат в сила нови правила за по-чисти автомобили

Регламентът на Европейския съюз за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства ще започне да се прилага утре. Този, приет през май 2018 г. нов регламент, обновява и укрепва значително предишната система за одобряване на типа и надзор на пазара.

Освен това той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните средства, увеличава проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС, и укрепва цялостната система чрез засилен европейски надзор.

„Европейците с основание очакват да разполагат с най-чистите и безопасни автомобили. Това предполага най-строг контрол на автомобилите, които се предлагат на пазара и се движат по нашите пътища. Необходимо е също така ефективно правоприлагане и надзор на европейско равнище. Затова отсега нататък Комисията ще може да извършва проверки на автомобилите, да задейства изтегляния от пазара в целия ЕС и да налага глоби в размер до 30 000 EUR на автомобил, когато се нарушава законът. Тези реформи допълват нашата работа за по-чиста и по-безопасна мобилност, която в контекста на предизвикателствата, свързани с кризата, изисква още по-ориентирани към бъдещето инвестиции в инфраструктура и иновации. Нашите усилия за възстановяване на доверието на потребителите, укрепване на единния пазар и подпомагане на дългосрочната жизнеспособност и глобалната конкурентоспособност на европейската автомобилна промишленост вървят ръка за ръка“, заяви Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар. 

Основните елементи на новите правила на ЕС са:

Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на пазара: техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут. Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.

Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се подобряват проверките на превозните средства, които вече се предлагат на пазара и продават в местните представителства. Отсега нататък от държавите членки се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече са в състояние да предприемат предпазни мерки срещу превозни средства на своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия.

Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да извършва проверки за съответствие на превозните средства в лаборатории или на пътя. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на одобряването на типа (например като използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции на тези производители на стойност до 30 000 EUR на автомобил. До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, можеха да налагат такива мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във