Банкеръ Daily

Общество и политика

От утре в София влизат в сила противоепидемични мерки

Столичната районна здравна инспекция въвежда противоепидемични мерки на територията на област София-град от утре. Мерките са за срок от 30 дни, считано от 19.07.2022 г.


  • Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна инспекция, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии.

  • Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м.

  • Хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване.

  • Работа от разстояние (надомна), при възможност.

  • Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

  • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град, се казва още в заповедта на СРЗИ. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуален кодекс. Административният акт обаче подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Девет области в страната са на етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Всички останали са на етап 0. Това стана ясно по време на заседание на ведомствения пандемичен комитет в Министерството на здравеопазването, чийто председател е зам.-министър д-р Петър Грибнев. В състава му влизат представители на ръководството на здравното министерство, главният държавен здравен инспектор, представители на регионалните здравни инспекции и на спешната медицинска помощ. "Към момента в интензивни отделения в болниците в страната са настанени 33-ма пациенти с COVID-19. Епидемичната обстановка на този етап остава спокойна", посочи зам.-министърът.

По време на срещата стана ясно, че в няколко социални домове в страната са регистрирани огнища на COVID-19, като най-засегнати от новата вълна са възрастните хора. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести 14-дневната заболяемост от COVID-19 в страната към 17 юли е 165 на 100 хил. души. Създадена е организация при необходимост лечебните заведения в страната да бъдат снабдени с достатъчно количества лекарства за лечение на коронавирусната инфекция, стана ясно още по време на заседанието на ведомствения пандемичен комитет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във