Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ ГАБРОВСКАТА УЗАНА МЕСОКОМБИНАТ НЕ СТАВА

В центъра на Габрово, оградено от всички страни с жилищни блокове, гордо се извисява месопреработвателното предприятие Узана. Разположението му подсказва, че от прозорците и балконите на живеещите наоколо би трябвало да се чуват последните стонове на закланите животни.


Разбира се, това недоразумение не е търсено съзнателно. Предприятието е построено през 1938 г., когато в близост нито е имало жилищни блокове, нито пък центърът на Габрово е бил толкова голям.


Шестдесет години по-късно, на 20 декември 1997 г., дружеството е обявено в несъстоятелност, а от 1 юни то преминава в собственост на частната месопреработвателна фирма Айви ООД. Според нейния управител Радослав Блажев основната причина за краха на Узана е лошото управление, граничещо с некадърност. Докато всички покриви на предприятието текат, бившето му ръководство решава да облицова стените с мрамор, за да е по-хигиенично. Междувременно с намаляването на покупателната способност на населението голяма част от готовите колбаси престояват и се бракуват. Единственото мъдро решение на тогавашното ръководство било да намали производството. Но за намирането на някакви нови варианти за пласиране на продукцията и дума не може да става. Аз обикалям по магазините всеки ден, не за да се радвам на моята стока, а да разбера накъде бият очите на хората. Може и в два магазина на ден да вляза, но трябва да си сверя часовника. Бившите директори в Узана предпочитаха да се разхождат в огромните си кабинети вместо из магазините за хранителни стоки, подчертава днес Радослав Блажев.


Тъй като решението на Габровския окръжен съд за обявяването в несъстоятелност не забранява производствената дейност, Узана продължава да работи и да трупа нови дългове. На първото събрание на кредиторите, проведено на 19 януари 1998 г., освен задължителните точки най-накрая се обсъжда и възможността дейността на предприятието да бъде прекратена. От доклада на синдика става съвсем ясно, че е далеч по-добре Узана да спре производството на колбаси, тъй като изчисленията показват, че на 100 лв. вложен капитал загубата е 128 лева. За събиране на работата най-много настоява кандидат-купувачът Айви ООД, който присъства в качеството си на кредитор, изкупил чрез цесия вземанията на ОББ в размер на 34 млн. лева. В своя подкрепа той изтъква и забраните на Гражданска защита за ползване на хладилно-амонячната инсталация и на ХЕИ - Габрово, заради лоши хигиенни условия. Въпреки това всички останали кредитори и съдът решават производството на Узана да продължи. И понеже държавното предприятие не разполага с оборотни средства за закупуване на суровина, се налага Айви ООД да му прехвърли безвъзмездно 10 тона месо. Така от началото на несъстоятелността до второто събрание на кредиторите, състояло се в средата на май, от пряка производствена дейност Узана е загубила 62 млн. лева. Естествено тези разходи впоследствие са за сметка на кандидат-купувача. Ако предприятието бе продължило да работи още четири месеца, разходите щяха да нараснат прогресивно до 300 млн. лв. и аз вече трябваше да търся други начини как да си върна вложените пари. На тази цена нямаше да имам интерес към него, допълва управителят на Айви ООД.


На второто събрание на кредиторите кандидат-купувачът вече е изкупил задълженията на някои от многобройните доставчици и разполага с вземане в размер на 90 млн. лева. Приетите от синдика вземания пък са общо за 286 млн. лева. На събранието е прочетена и оздравителната програма, подкрепена с подписа на министъра на промишлеността Александър Божков, в която главен изпълнител е Айви ООД. Програмата предвижда в едноседмичен срок от публикацията в Държавен вестник за прекратяване на несъстоятелността работниците първи да получат отдавна очакваните заплати. Колкото до държавните кредитори в лицето на Териториално управление по данъчна администрация (ТУДА), Районно управление социално осигуряване (РУСО) и др., те ще бъдат възмездени в рамките на една година на равни месечни вноски. Последни ще получат парите си 4-5 доставчици, имали неблагоразумието на кредитират Узана.


Оздравителният план е подкрепен от всички, които имат да получават пари от държавното предприятие, с изключение на ТУДА, което настоява вземанията му да бъдат изплатени веднага. Данъчните инспектори се позовават на Закона за държавните вземания, според който такова разсрочване не може да има. Само че оздравителният план, а и цялата процедура по несъстоятелност се движи по Търговския закон, където подобна забрана няма. Данъчните власти чакаха 10 години Узана да затъва и изведнъж, когато се появи купувач, искат на 14-ия ден да им плати всичките милиони. Това е извиване на ръце. За какво оздравяване говорим тогава? По този начин и моята фирма ще изпадне във финансови затруднения. На практика вместо да се оздрави едно предприятие, ще се ликвидират две фирми. При това ТУДА пак няма да си получи парите, категоричен е Радослав Блажев.


Оказва се, че спорът с ТУДА не е само за срока на плащането. Несъгласие има и за размера на вземането им от Узана. То се получава от определянето на данъчната ставка на активите, въпреки че някаква стойност в предприятието е запазил единствено мраморът, с който са облицовани стените. Всички останали активи са на преклонна възраст. Независимо от това при трансформацията на собствеността те трябва да се ревалоризират и на новата стойност да се начисли 22% ДДС.


Според новия собственик е абсурдно да се дължи ДДС за активи от 1938 г., които освен че нямат стойност, изискват допълнителни разходи за събаряне. По този начин се получава абсурдната ситуация - при предаването на активите те се ревалоризират от комисия от държавното предприятие, приемат се от новия собственик и той веднага ги бракува. Същевременно обаче на тях се начислява и 22% ДДС. За да е пълен абсурдът, експертите от ТУДА не се съгласяват с коефициентите за ревалоризация и настояват да им се извърши пазарна оценка. И понеже в тях е и и ножът, и хлябът, новият собственик се съгласява. Така кланичните помещения, потънали в тиня и оплетени в паяжини, както и камионите, в чиито кабини е прораснала трева до волана, блясват с нова стойност.


В крайна сметка претенцията на ТУДА по данъчнооблагателни актове възлиза на 150 млн. лв., което е в повече от предложената сума в оздравителния план. Естествено актовете са обжалвани от новия собственик и те са намалени на 111 млн. лв., което отново превишава предложената сума. Сега на ход отново е Айви ООД, което или трябва да се съгласи с коригираната цена, или повторно да обжалва.


Около сделката между Узана и Айви има още един неясен момент. В седемдневния срок от приемането на оздравителната програма тя е обжалвана от ловешка фирма, която също има апетити към габровското месопреработвателно предприятие. Твърди се, че дори е превела по сметките на РУСО около 100 млн. лв., за да влезе като кредитор в неговите права. Очаква се делото да се гледа в апелативния съд, но точна дата все още не е насрочена. Във всеки случай тази неизвестност не е попречила на 1 юни промишленият министър Александър Божков да джироса всичките акции на Узана на новия собственик Айви ООД. Цената на сделката е 376 млн. лв., което означава, че това е и новата ревалоризирана стойност на капитала на държавното предприятие.


От началото на миналата седмица бившите работници на Узана започнаха да получават чаканите с години трудови възнаграждения. Въпросът какво ще стане с бившето държавно предприятие обаче остава открит. За ремонта на сградите ще са необходими не по-малко от 1.5 млрд. лева. Още толкова ще струва възстановяването и пускането на амонячната инсталация. Освен това в края на ХХ век никой няма да позволи на 20 метра от жилищните сгради да се коли добитък. Излиза, че бившият месокомбинат не може да послужи за нищо друго освен... за терен на нов жилищен комплекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във