Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ БЕЛВЕДЕРЕ НЕ ВРЪЩАТ НАД 1.3 МЛРД. ЛВ. НА МИНЕРАЛБАНК

В зората на пазарната икономика у нас мнозина започнаха от търговията - един напълно нормален начин за натрупване на първоначален капитал. Внос-износ-бартер бе най-бързата схема за събиране на парите, необходими за поставянето на основите на по-солиден бизнес. Големите играчи се впуснаха в операции с цигари, спирт, захар, пшеница, черни и цветни метали, петрол, въглища, газ, че дори и с ядрено гориво. Някои пък натрупаха големи пари от бартерите по погасяването на отрицателните ни търговски салда към Чехия, Унгария и Полша. По-скромните търговци се ограничиха със сделки на вътрешния пазар. И двете групи новоизлюпени капиталисти обаче охотно хранеха бизнеса си с кредити от банките, повечето от които впоследствие забравиха да върнат. По този начин и едните, и другите внесоха своята лепта за потъването на петнайсет търговски банки и за изгарянето на парите на стотици хиляди вложители в тях.


Белведере АД е в групата на по-дребните акули, изяли парите на несъстоятелните банки.


Мястото си в списъка на кредитните милионери е извоювала с повече от 1.3 млрд. лв., които дължи на МИНЕРАЛБАНК.


Акционерното дружество Белведере е създадено в края на 1992 година. Записаният му капитал е 8 млн. лв., като при учредяването изцяло внесени са 2 млн. лева. Капиталът е разпределен в 800 акции с номинал 10 хил. лв. всяка. При учредяването на дружеството те са записани на Богдан Кирилов Чочков, Венцислав Веселинов Петров, Емил Михайлов Христосков, Наско Неделчев Минков, Йордан Божидаров Тевекелиев, Светослав Димитров Димитров, Николай Иванов Шабански, Георги Иванов Карабанчев, Йордан Трайков Божилов, Румен Георгиев Павлов, Асуир Арав, Албена Михайлова Страхилова-Янева, Венцислав Радев Илчев и Иван Евгениев Манолов. За председател на съвета на директорите е избран Богдан Чочков, който представлява акционерното дружество, а за изпълнителен директор Иван Манолов.


Основната цел на Белведере АД е да реконструира и въведе в експлоатация универсален магазин на ул. Пиротска N6 в София. За изпълнението на тази задача акционерите много бързо - до края на януари 1993 г., попълват записания капитал до 8 млн. лева. Но и тези средства явно са недостатъчни за осъществяването на магазинерските планове. Затова бизнесмените се обръщат за банков кредит към МИНЕРАЛБАНК. На 10 февруари 1993 г. председателят на дружеството Богдан Чочков праща до банката молба за заем от 200 хил. щ. долара. В икономическата обосновка към нея пише:


Търговският обект, находящ се на ул. Пиротска N6, се състои от 500 кв. м търговска площ, 400 кв. м - административна и хотелска част. Обектът се намира на една от най-оживените търговски улици, където човешкият поток е средно 50 хил. души на ден. Обозначен е с ефектна реклама, като ще бъде рекламиран и в средствата за масова информация. Персоналът е около 50 човека, които са разпределени в две смени по шест часа. В обекта ще се продават - битова техника, печки, хладилници, телевизори, аудио- и видеотехника, сателитни антени, спортни стоки, ловно оръжие, рибарски принадлежности, масова бижутерия и парфюмерия и хранителни стоки. Част от стоките ще бъдат доставени директно от Белведере АД. Като се има предвид близостта на други търговски обекти, може да се направи изводът, че минималният оборот на магазина на Белведере ще бъде 500 хил. лв. при търговска отстъпка от 12 процента. От това следва, че дневната печалба ще бъде около 60 хил. лв., или при 24 работни дни месечната печалба ще е 1.4 млн. лева. От тях 150 хил. лв. са за заплати, 50 хил. лв. лихви по заема, 50 хил. лв. за застраховки, 50 хил. лв. за транспорт, 100 хил. за реклами, или 600 хил. лв. общо разходи. До този момент Белведере не е разкривало сметки в други банки и не е взимало кредит.


МИНЕРАЛБАНК отпуска искания заем на 17 февруари 1993 година. Според условията на кредита до 17 февруари следващата година Белведере АД трябва да погаси 200 хил. щ. долара - главница, и 36 хил. щ. долара - лихва.


Месец след получаването на заема обаче акционерното дружество моли МИНЕРАЛБАНК да го удвои. В молбата си от 24 март 1993 г. председателят на съвета на директорите пише:


С договор от 17 февруари 1993 г. БСИ МИНЕРАЛБАНК отпусна валутен кредит в размер на 200 хил. щ. долара при 18% годишна лихва, гарантиран с имуществото на акционерното дружество, възлизащо на 10 млн. лева. От 23 март 1993 г. въведохме система за търговия на изплащане на домакински уреди и битова техника при 100% гаранция за изплащане на вноските от нашите клиенти, при което оборотът на магазина всекидневно расте, което налага спешно вливане на нови капитали. Искам да отбележа, че от системата на наем се заинтересуваха Аско Деница и ЦУМ. Обръщам се към вашата банка, защото имаме ползотворни отношения. Като президент на фирма Белведере извън акционерното дружество искам да ви уведомя, че фирмата се разрасна с два магазина, аптека, спортен комплекс, обменно бюро, офис за авточасти, стокова борса и клуб на фирмата. Искам да отбележа също, че всички сметки на фирмата се намират в БСИ МИНЕРАЛБАНК. Оборотът на фирмата за изминалата година е над 100 млн. лева. По моя инициатива бе създадена гилдия на търговците от улица Пиротска, чиято сметка също разкрихме в МИНЕРАЛБАНК. С името си и с фирмата си мога да гарантирам, че исканият от мен кредит ще бъде върнат в определения срок. Моля кредитът да бъде увеличен на 400 хил. щ. долара, като разплащанията ще стават по сметка с наши доставчици, а стоката ще служи за обезпечение по кредита.


МИНЕРАЛБАНК удовлетворява молбата и с Анекс N1 са отпуснати нови 200 хил. щ. долара


Оттук нататък историята на кредитните взаимоотношения между МИНЕРАЛБАНК и Белведере АД напълно се покрива с тази между банката и Бългериън лъки флайт, която бе описана в миналия брой на в.БАНКЕРЪ (бр. 13/30 март-5 април). Погасяването на заема се разсрочва с три последователни анекса - на 18 ноември 1993, на 14 март 1994 и на 31 октомври 1994 г., като последният срок на плащанията е в края на 1996 година. Мотивът на банката е, че до този момент длъжникът й редовно погасява лихвите и част от главниците по заема. Но ако подобен мотив може да се приеме при разсрочване на задълженията на дружеството, той е недостатъчен за предоставянето на нови заеми. А точно това прави МИНЕРАЛБАНК с поредните анекси от 20 юни 1995 г. и от 1 септември същата година. С първия на Белведере АД се отпускат нови 51.6 хил. щ. долара, а с втория сумата на кредита се увеличава с още 100 хил. щ. долара. Така общият размер на дълга на дружеството нараства до 551.6 хил. щ. долара


Той е обезпечен със стоки - 50 хил. броя натурални сока, алуминиева дограма, климатизатори, цветни стъкла, керамични плочки, осветителни тела и др. Обезпечението е оценено на 595.4 хил. щ. долара. Освен това Белведере АД издава в полза на МИНЕРАЛБАНК запис на заповед за 622.9 хил. щ. долара. Напълно достатъчни и сигурни гаранции, но само на пръв поглед. В крайна сметка развитието на събитията показва, че банката така и не успява да си събере парите.


Проблемите между кредитор и длъжник започват в началото на декември 1995 година. Тогава кредитната институция уведомява акционерното дружество, че й дължи над 593.7 хил. щ. долара и настоява да й ги върне в срок от седем дни. Това очевидно не е станало, след като по справка от МИНЕРАЛБАНК към края на 1995 г. задълженията на Белведере АД надхвърлят 621.8 хил. щ. долара.


На 22 февруари 1996 г. акционерното дружество сменя ръководството си. Богдан Чочков е отстранен от поста председател на съвета на директорите, а на негово място е избран Юлиян Йорданов. Ден по-късно между банката и длъжника е сключено споразумение за погасяване на кредита. Доколко то се спазва, може да се съди от факта, че на 30 септември 1996 г. задължението на Белведере АД вече е над 671.2 хил. щ. долара. Но по това време и МИНЕРАЛБАНК вече не е банка. На 17 май 1996 г. БНБ взема решение за затварянето й, като я поставя под особен надзор, а в началото на юни същата година иска от съда да я обяви в несъстоятелност. Тези събития явно не правят впечатление на длъжника.


Задълженията на фирмата продължават да растат и след 27 март 1997 г., когато съдът обявява МИНЕРАЛБАНК в несъстоятелност. Два месеца по-късно, в края на май, дългът й достига 713.9 хил. щ. долара и синдиците на фалиралата кредитна институция уведомяват Белведере АД, че трябва незабавно да си уреди сметките. Десет месеца след това напомняне синдиците все още чакат парите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във