Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ 3 ДО 12 ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА ПРАНЕ НА МРЪСНИ ПАРИ

Проект за промяна на четири текста от Наказателния кодекс (НК) внесоха депутатите от ОДС Велислав Величков, Петър Рафаилов и Емануил Йорданов. Текстовете уреждат т.нар. финансови престъпления. Вносителите мотивираха проекта си с новите промени в Търговския закон и законопроекта за мерките срещу изпирането на пари.


Депутатите настояват да се промени чл.227,б от Наказателния кодекс. Този текст до момента предвижда: Лицата, управляващи търговското дружество, ако не заявят пред съда в 15-дневен срок от спиране на плащанията, че фирмата им е изпаднала в неплатежоспособност, и не са поискали да започне процедура по несъстоятелност, се наказват със затвор до 1 година и глоба до 100 000 лева.


Сега депутатите от ОДС предлагат от чл. 227,б на НК да се заличат думите от спиране на плащанията, а на тяхно място да се добави от настъпване на неплатежоспособността. Според сините депутати сегашният текст замъглявал значително критериите за наказателна отговорност. На практика това изменение е свързано с последните промени в част четвърта Несъстоятелност на Търговския закон, според които производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен, и когато е налице свръхзадлъжнялост. А според новия текст на чл.608, ал.2 от ТЗ неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.


Тримата депутати предлагат също така да се увеличи от три на пет години затвор наказанието за сделки с мръсни пари. А когато става дума за средства или имущество в особено големи размери или пък случаят е особено тежък, наказанието да бъде лишаване от свобода за три до дванадесет години, глоба от 10 до 30 млн. лв. и конфискация на имуществото на виновния.


Проектопромените на НК предвиждат предметът на престъплението да се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. В случай че липсва или е отчужден, ще се присъжда неговата равностойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във