Банкеръ Daily

В ЦИК

От 18 май се подават заявления за участие в частичните избори

Считано от утре 18 май партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в частичните избори за кметове на 27 юни тази година. Заявленията ще се приемат до 17,00 часа на 22 май.

В края на юни са насрочени частични избори за кметове на 7 кметства, както и за кмет на община Благоевград .

Днес от 13 ч. служебното правителство ще проведе заседание, на което ще приеме план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли.

Централната избирателна комисия прие решение за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

Секциите в чужбина се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България и при спазване на законодателството на съответната държава. Те определят местоположението на секциите въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.

При изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка секциите извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (28 юни 2021 г.).

Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

- за секции с до 500 избиратели, включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

- за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

При определяне състава и ръководствата на СИК се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. То се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от ЦИК след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на ЦИК не по-късно от три дни преди провеждането им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във