Банкеръ Daily

Общество и политика

Oт 1 юли заявленията за безработни ще се подават онлайн

От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Това ще става чрез сайта на институцията (www.noi.bg) с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ. Безработният трябва да приложи като прикачен файл акта за прекратяване на правоотношението.

След 30 юни НОИ няма да изисква документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица, тъй като данните за времето след 31.12.2001 г. ще се извличат от информационната система на НОИ.

В новия образец на заявлението безработният трябва да посочи един от трите възможни начина за получаване на документите, които НОИ издава във връзка с исканото обезщетение. С оглед защита на личните данни получаването им по електронен път на посочен електронен адрес е възможно, само ако лицето притежава квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. В тези случаи документите се смятат за връчени с изтеглянето им.

Новият образец на заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица е публикувано на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), в рубриката "За потребителя"/ "Формуляри"/ "Формуляри и образци за безработица".

Facebook logo
Бъдете с нас и във