Банкеръ Daily

Общество и политика

Остава тревожно висок процентът на ниските резултати по математика след 7 клас

Тази година резултатите на изпитите след 7 клас по математика са по-високи с 3 точки в сравнение с тези през 2019 г., а по Български език и литература, те са по-ниски с 2 точки. Това каза на брифинг Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование в просветното министерство.

Български език и литература

Учениците, които са показали знания на изпит по роден език са 56 822, като средният резултат  е 51.06 точки. Седмокласниците, които имат 100 точки на изпита са 8, като за миналата година те са били 16. 

Независимо от усилията, които полага просветното ни министерство, учениците не показват овладени книжовни езикови норми. Евгения Костадинови съобщи, че тази година е установено, че децата имат затруднения с частите на речта и частите на изречението. 

Над 47% от учениците имат 0т. на 25 задача от теста, на която е трябвало в текст от 3 – 4 изречения да напишат, какво внушават стиховете от Ботевата творба „На прощаване в 1868 г.“ - "като брата си ще станат – силно да любят и мразят…". Това е още доказателство, че учениците малко четата и се затрудняват, категорична бе Костадинова. 

Математика

На изпит по математика са се явили 56 767 деца, а средният резултат. Седмокласниците, които са изкарали 100 точки са 3 пъти повече спрямо миналогодишния випуск. Тази година без грешка са се справили 349 ученици, докато миналата година са били 141.

Според експертът по математика резултатите са по-добри, защото учениците са се справили по-добре и на двата типа задачи. На отворените въпроси постижимостта е 22,34%, докато миналата е била 19,19%. Според Костадинова учениците са имали по-голяма мотивация да решават задачи със свободен отговор. 

Тази година 20 от явилите се ученици, които са с 0 т. и по двата предмета, а с максимални 100 точки са трима, като през 2019 г. е било само едно дете.

Училищата с най-високи резултати по БЕЛ са МГ „Д-р Петър Берон“ - Варна (90.43 т.), МГ „Акад. К. Попов“ - Пловдив (90.11), ЧОУ „Света София“ (89.23), СМГ (88.46), ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Бургас (86.16).

Първите 5 по резултати по математика са МГ „Петър Берон“ (96.45), ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ (95.34), ПМГ (95.21), СМГ (94.46), МГ „Акад. К. Попов“ (92.26).

Следващи стъпки

От образователното министерство обмислят осъществяването на ефективна диагностика, която ще се прави на ниво училище. Тя ще обхване конкретни случаи и причини за трудностите, които трябва да преодолеят учениците, за да повишат резултатите си. 

Предлагат също така на входа за осми клас да бъде въведен изпит, за да се прецени, кои са областите на, които трябва да се обърне внимание в конкретния случай.  Важна е и обратна връзка през регионалните направления затова, до колко от училищата са успели да постигнат целите, които са си поставили през предходната година.

Ще се увеличават и въпросите, които са свързани с практическа ситуация. Учениците са ги приели добре и са видели смисъла да прилагат наученото по този начин, убедени са от ведомството. 

Изграждането на модерни кабинети по математика и природни науки ще засилят интересът на децата именно към тези предметите. 

Образователният министър Красимир Вълчев иска занапред да бъдат изградени повече модерни кабинети за учене по математика в училищата. „Въпреки повишаването на средния резултат спрямо миналата година, резултатите остават тревожно ниски. Това означава, че ние не можем значимо да подобрим резултатите. Ако имаме положителни разлики, те са повече при училищата със средни и високи резултати."

Вълчев съобщи, че до 1-2 месеца ще бъде изготвен задълбочен анализ на обучението в електронна среда от външни за министерството специалисти. "Като цяло тези деца, които имат отношение към образованието и ангажирани родители или не са влошили, или са подобрили резултатите си", допълни той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във