Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОСРЕБРЯВАНЕТО НА АГРОБИЗНЕСБАНК

След решението на съда за откриване на производство

по несъстоятелност за АГРОБИЗНЕСБАНК, вписано на 21 юли, в банката

се появиха назначените синдици - BDO Binder и Явор Зартов

АД. Пред тях ще стои нелеката задача да осребряват активите и

да покриват задълженията на АГРОБИЗНЕСБАНК към кредиторите й и

вероятно да търсят потенциален купувач на предприятието на банката

като цяло. Инвеститорът, ако се намери такъв, ще трябва да запуши

пробойните на пловдивската кредитна институция. Подобна

инвеститорска роля изигра БНБ, когато на 30 ноември

1995 г. взе решение да купи за един лев 88% от акциите на АГРОБИЗНЕСБАНК.

В края на юни 1997 г. сумите на активите на банката

по отчетна и балансова стойност са съответно 70.759 млрд. лв.

и 6.236 млрд. лева. Вземанията на банката от други финансови институции

са в размер на 461.4 млн. лева. Значително по-големи са вземанията

от нефинансови институции - с отчетна стойност 64.5 млрд. лева.

Заделените провизии по съмнителните и несъбираеми вземания са

64.45 млрд. лева. Почти 100-процентовото провизиране и погасените

кредити от началото на годината в размер на над 2.1 млрд. лв.

могат да се определят като добър резултат за дейността на назначеното

от БНБ ръководство на банката.

Над 64% от раздадените от банката заеми са за фирмите

от групировката ЮАЛ на бившите й управители Христо Александров

и Христо Данов. Единствено фирмата Финком има издължени

заеми в размер на 191 млн. лева. Освен това банката има права

върху 800 т тютюн, бивша собственост на фирмата, които се оценяват

на около 2 млн. щ. долара. Въпреки многократно афишираните през

миналата година погасителни планове на Христо Александров

до този момент други погашения от страна на ЮАЛ не са направени.

Това принуди ръководството на банката да заведе дела за обявяване

в несъстоятелност на безнадеждните длъжници - Юнионалком,

Стат, Телерпрес, ФБК - Пловдив, Андинаст,

Алком и др. Вземанията на АГРОБИЗНЕСБАНК по съдебни

спорове и присъдените вземания надхвърлят 1 млрд. лв., като вероятно

през следващите месеци тази сума ще се увеличи в резултат на заведените

дела.

Най-големите длъжници от държавните фирми са Нефтохим

(около 8.5 млн. щ. долара) и предприятия от ВПК (около 1.5 млн.

щ. долара). Въпреки че според класификацията на Наредба N9 те

се отчитат като несъбираеми, според експерти от банката има реална

възможност те да бъдат погасени.

В съответствие с промените в дейността на банката

през почти едногодишния особен надзор, започнал през май миналата

година, ръководството й намали разходите за поддръжка на клоновата

мрежа. Продадени са пет клона, собственост на банката, като от

тях са получени над 43 млн. лв. и 17.5 хил. щ. долара. От други

клонове, в които АГРОБИЗНЕСБАНК е била наемател, е получена равностойността

на подобренията и ремонтите, които банката е направила. Според

експерти от продажбата на клоновата мрежа могат да се реализират

като приходи още около 1.5 млн. щ. долара.

При така очертаващата се картина по отношение на

вземанията на банката става ясно, че при най-оптимистичния вариант

от продажба на имущество, погасяване на някои кредити и наличностите

в банката (около 3 млн. щ. долара) може да се съберат общо около

2 млрд. лв. и 14.5 млн. щ. долара. Това означава, че така ще могат

да се покрият едва една пета от левовите и почти 60% от валутните

задължения на АГРОБИЗНЕСБАНК, основната част от които (9.6 млрд.

лв. и 25.7 млн. щ. долара) към БНБ, Министерството на финансите,

ДСК и Пощенска банка. По този начин интересите на кредиторите

няма да бъдат напълно удовлетворени. По-добрият вариант за тях

бе да се намери купувач на банката, който да увеличи капитала

й и да погаси задълженията, използвайки например ЗУНК-облигации.

Сметката показва, че при такъв вариант са необходими не повече

от 3.5 млрд. лв. и 6.2 млн. щ. долара живи пари за покупка на

ценните книжа. Освен това подобен модел би могъл да се допълни

и с преоформяне на част от вземанията на кредиторите на банката

в дялово участие.

След решението на съда за откриване на производство

по несъстоятелност бъдещето на АГРОБИЗНЕСБАНК остава в ръцете

на синдиците. Вероятно още през следващите седмици основните действия

на синдиците ще бъдат насочени към намирането на купувач на предприятието

на банката като цяло.

ДЛЪЖНИЦИ НЕИЗДЪЛЖЕНИ КРЕДИТИ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ

ЮАЛ 41.4 млрд. лв. 64.3%

ВПК 4.6 млрд. лв. 7.1%

Други държавни фирми 15.68 млрд. лв. 24.3%

Други частни фирми 2.7 млрд. лв. 4.2%

Facebook logo
Бъдете с нас и във