Банкеръ Daily

Общество и политика

Основателят на „Медицина на катастрофите“ - предложен за орден

Министерският съвет ще предложи на президента Румен Радев да награди проф. д-р Красимир Гигов с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, без мечове. Наградата е за големите му заслуги за развитието на системата на здравеопазването, медицинското образование, науката и практиката.

Проф. д-р Красимир Гигов е роден на 25 юли 1943 г. в Русе. Завършва висше медицинско образование във Военномедицинския институт в София. Има две медицински специалности - „Военна токсикология“ и „Организация на медико-санитарната защита“. Получава научна степен „доктор по медицина“ през 1985 г., научна степен „доцент“ през 1989 г., а през 2016 г. придобива научна степен „професор“.

Професионалният му път започва като ординатор във Военна болница в Русе. През 1976 г. е назначен като асистент във Военномедицински институт в София. В периода 1981-1983 г. е в състава на Военно-медицинската бригада в Алжир. От 1984 г. заема длъжността началник на отделение в сектор „Медицинска защита“ във ВМИ – София, а от 1989 г. е началник на сектора. През периода 1990-1997 г. е началник на създадената за първи път в страната самостоятелна катедра „Медицина на катастрофите“. Като от 1992 г. до 1994 г. е назначен и за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебната и научната част. По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране (ВМОБР).

През 1997 г. започва работа като представител на „Експомед“ ЕАД в Тунис. В периода 2000-2003 г. е изпълнителен директор на дружеството. От 2003 до август 2009 г., както и за няколко месеца през 2018 г., заема длъжността главен секретар на Министерство на здравеопазването. Също така е и Старши национален представител на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (Joint Medical Committee - JMC). 

През 2010 г. и 2011 г. е главен секретар на Секретариата на Българския червен кръст, а в периода 2012-2017 г. е назначен за негов генерален директор. От януари 2019 г. до момента е генерален директор на БЧК.

Научните изследвания на проф. Гигов са насочени към актуални проблеми на военната медицина и медицината на бедствените ситуации. Има над 160 публикации, от които 4 учебника в съавторство. Бил е член на редколегиите на научните списания „Военна медицина“, „Здравен мениджмънт“, „Авиационна, морска и космическа медицина“, „Военна медицина и фармация“. 

Проф. Гигов е основоположник на специалността „Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)“. Причина за създаването ѝ е значителното нарастване на катастрофите, особено причинени от от човека. Така подготовката на медицинските специалисти позволява адекватно и ефективно медицинско обслужване на населението при ядрени, химически и промишлени аварии, природни бедствия, терористични актове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във