Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОСИГУРИТЕЛНОТО КОЛЕЛО ЛЕКО СЕ ЗАВЪРТЯ

На 17 март бе даден стартът на лицензионната кампания на осигурителния пазар у нас. До шест месеца всичките действащи в момента пенсионни, осигурителни и здравни фондове ще трябва да кандидатстват за заветното разрешително пред Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН). Миналия петък в бр.21 на Държавен вестник бе обнародван както Устройственият правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, така и Правилникът за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване, с което започна да тече въпросният шестмесечен срок.


До седмица започваме да набираме персонал за надзорната агенция, съобщи специално за в.БАНКЕРЪ нейния шеф д-р Петър Бояджиев. Преди десетина дни правителството одобри и бюджета на агенцията и така бяха изпълнени всички законови предпоставки за откриване на лицензионния сезон. Все пак още шест поднормативни документа, регламентиращи осигурителната дейност, ще трябва да бъдат изготвени и приети, но по тях вече усилено работят създадените експертни групи, твърди д-р Бояджиев. Една от наредбите - за инвестиране извън страната на средствата на пенсионноосигурителните дружества и доброволните пенсионни фондове, даже вече е готова и само чака правителствената благословия. През миналата седмица бе написано и Ръководството за лицензиране на пенсионноосигурителните дружества. В момента то за последно се съгласува с експерти от различни ведомства, преди официално да бъде внесено за одобрение в Министерски съвет. Копие на въпросния документ е дадено и на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Тези дни представителите на браншовата организация ще трябва да дадат своето становище за документа. След неговото приемане може да започне същинската процедура по легитимирането на осигурителния бизнес. Именно ръководството за лицензиране ще регламентира реда и начина за кандидатстване за прословутото разрешително за упражняване на осигурителна дейност. Около 20 са работещите у нас пенсионни фондове, здравните пък са едва пет-шест. Тъкмо те обаче може да се окажат препъникамъкът на лицензионната кампания. В момента депутатите умуват върху поредните промени в Закона за здравното осигуряване. Обсъждат се абсолютно нови правила и изисквания, които да се поставят пред здравноосигурителните фондове, а това може да забави целия лицензионен процес. Ако всичко все пак върви по мед и масло, до 17 септември действащите у нас осигурителни фондове ще трябва да кандидатстват за лиценз.


До два месеца след това Съветът по допълнително социално осигуряване ще трябва да определи кои ще са богопомазаните и кои не. При спазване на всички законови срокове през ноември ще имаме и първите лицензирани пенсионни и здравни фондове. Дотогава всеки да се спасява, както намери за добре. Според специалистите има вероятност кампанията по лицензиране да приключи и значително по-рано. Основание за подобен оптимизъм им дава фактът, че повечето от фондовете вече няколко години работят на пазара и имат готовност веднага да се легитимират. От самите фондове обаче не са настроени чак толкова позитивно. Те все още не знаят всичките условия, които ще им бъдат поставени от надзорната агенция и затова не могат да са категорични кога и как ще кандидатстват за скъпоценното разрешително. Не са изключени и изненади, които да зациклят процеса, така че да срещнем новото хилядолетие (2001 година) без лицензирани осигурителни дружества.


Три ще са дирекциите в ДАОН, които първоначално ще издават лицензи, а после ще упражняват финансов контрол на осигурителните дружества. В устройствения правилник на надзорната агенция е предвидено в нея да работят 48 служители.


Трийсет души ще е средносписъчният състав на ДАОН поне през първата година, като до седмица започваме с набирането на необходимите ни служители - заяви Петър Бояджиев. Първоначално ще назначим повече специалисти в дирекция Лицензионен режим, а след приключване на легитимирането на пазара ще пренасочим част от кадрите си в дирекцията по Общ и финансов контрол. Първоначално Държавната агенция за осигурителен надзор ще квартирува в Министерството на труда и социалната политика. Очакванията са до 1 април (но не на шега) предвидените за надзорната агенция помещения да са ремонтирани и оборудвани, а освен това да са и назначени първите служители на ведомството. Намеренията са повече от добри, коментират експертите в бранша. Според тях обаче лошото е, че у нас няма достатъчно и добре подготвени специалисти, а това допълнително може да запъне колелото на осигурителната реформа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във