Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОСИГУРЯВАНЕТО РАСТЕ НА ДОКУМЕНТИ

Два поднормативни документа, засягащи социалното осигуряване, прие през миналата седмица Министерският съвет - устройственият правилник на Държавната агенция за осигурителния надзор и Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване. В последния момент е отпаднало разглеждането на Тарифата за таксите, събирани от Държавната агенция за осигурителен надзор. Според някои сведения тя още не била одобрена от Министерството на финансите.


Общо десет са поднормативните документи, които трябва да гарантират нормалното функциониране на осигурителната система у нас. Освен приетите, други две чакат министерска благословия, а четири се пишат усилено. Съдбата на последните две засега не е известна.


Приетите правилници са много нескопосани - коментират експерти от осигурителния бранш и не изключват възможността много скоро те да бъдат сериозно ремонтирани. Според тях устройственият правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор е съобразен повече със Закона за държавната администрация, отколкото със Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Той регламентира устройството на агенцията, оставяйки в същото време твърде много неясноти около нейната дейност. За шеф на осигурителния надзор преди месец бе назначен бившият здравен министър Петър Бояджиев. Заедно с 40 свои служители той ще контролира всички пенсионни и здравни фондове. По закон Държавната агенция за осигурителен надзор трябва да започне ефективно да работи до един месец. Само че освен председател днес тя няма нито има сграда, нито служители. Най-вероятно първоначално ще я приюти Министерството на труда и социалната политика, а колкото до бюджета й - спряганата сума е около 300 000 лева.


В рамките на шест месеца след обнародването на Правилника за Държавната агенция за осигурителен надзор в Държавен вестник е необходимо всички действащи фондове да кандидатстват за лиценз. А след още два месеца ще стане ясно и кои остават на пазара. В момента у нас работят около 20 пенсионни фонда и едва три-четири здравни.


Лицензите ще се издават от седемчленен Съвет по допълнително социално осигуряване. Критиките за неговия правилник бяха значително по-малко. Начело на съвета е министърът на труда и социалната политика Иван Нейков, а членове са министрите на здравеопазването, финансите, вътрешните работи, правосъдието и евроинтеграцията, както и председателят на Държавната комисия за ценни книжа и председателят на надзорната агенция. Право да участва в неговата работа със съвещателен глас ще има и председателят на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.


(Б)

Facebook logo
Бъдете с нас и във