Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЩЕ ПЕТ ОБЩИНИ ЩЕ СТАВАТ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩИНСКА БАНКА

Общинска банка завърши 1997 г. с нетна печалба от 926.4 млн. лв. и балансово число 102 млрд. лева. Към края на първото тримесечие на тази година текущата оперативна печалба на банката е около 600 млн. лв., а сумата на активите й е достигнала 160.5 млрд. лева. Привлечените средства от нефинансови институции са около 90 млрд. лева. Банката е с капиталова адекватност 50% и има реално внесен капитал от 6 млрд. лева. Допълнителните резерви на банката са около 1 млрд. лв., а неразпределената печалба от минали години е 1.626 млрд. лева. Кредитният й портфейл е в размер на 7 млрд. лева. Почти 75% от него са заеми за закупуване на зърно и са гарантирани от държавата. Общото събрание на акционерите на банката ще бъде проведено до края на май.


Управителните органи на Общинска банка очакват решение на общинските съвети в Стара Загора, Габрово, Благоевград, Враца и Сливен за включването им като акционери на банката. Общинските съвети в Русе и Ловеч вече са решили да участват със 100 млн. и с 10 млн. лв. в евентуалното увеличение на капитала на банката над 10.3 млрд. лева.


В момента Столичната община притежава 67% от капитала на банката и е най-големият й акционер. По време на визитата си в София през януари московският кмет Юри Лужков парафира документите, с които Банк Москвы също стана акционер в Общинска банка. Според споразумението руската кредитна институция придоби 3-процентен дял от увеличението на капитала на Общинската банка до 10.3 млрд. лв., което означава, че ще внесе в капитала около 150 хил. щ. долара. Това вероятно ще стане до средата на май, прогнозира г-жа Василева. В момента Общинска банка чака официалното разрешение на БНБ за вписването на руския акционер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във