Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЩЕ Е РАНО ДА ОЦЕНЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Г-жо Шулева, удовлетворено ли е НДСВ от предвидените намаления на данъчноосигурителната тежест в бюджет 2006 година?
- НДСВ участва в управлението, за да гарантира приемственост на политиката, стабилност и растеж в икономиката. Ето защо подкрепяме всички мерки, които биха подобрили бизнес средата в страната.
Аз си давам сметка, че в тесните граници на бюджетните възможности не можем едновременно да намалим корпоративния данък и осигурителните вноски. Удовлетворена съм, че постигнахме консенсус по намаляването на осигурителната тежест с 6 пункта при съотношение на вноските работодател/работник - 65 : 35 процента. В резултат 600 милиона лева ще останат на разположение на бизнеса и нашата икономика ще стане по-конкурентоспособна.
Намаляването на данъчната тежест бе едно от предизборните обещания на НДСВ. Изпълнимо ли е в параметрите от предизборната ви програма?
- Що се отнася до данък общ доход, истина е, че проектът не реализира залегналото в нашата предизборна програма, където предвиждахме три ставки - 0, 9 и 19 процента. С предложението да се обединят два етажа от данъчната скала и заплатите от 180 до 600 лева да се облагат с единна ставка от 21% ние се доближаваме до идеята за плосък данък. С това предложение ние защитаваме интересите на средната класа в България и си надяваме то да бъде прието от парламента.
Какво предлагате като промени в данъчните закони при разпределението на осигурителната тежест и корпоративното подоходно облагане?
- По отношение на корпоративното подоходно облагане предлагаме да направим още една стъпка напред и да освободим от данъци разходите, които правят фирмите за обучение, квалификация и преквалификация, както и разходите за постигане на здравословни условия на труд. Тази стъпка е от особено значение в периода до присъединяването ни към Европейския съюз заради трудностите пред нашите фирми да отговорят на европейските изисквания за здравословни условия на труд. Що се касае до обучението на кадрите - това е стратегически важно за всяка фирма. Инвестициите в човешки ресурс са най-прекият път към повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията.
В същата посока е и предложението на НДСВ да се промени съществуващото съотношение между преки и алтернативни данъци. В момента ставката на алтернативния данък е 17% и тя е по-висока от общата ставка за корпоративното подоходно облагане - 15 процента. Когато беше въведен алтернативният данък, той беше два пъти по-нисък от корпоративния. Ние предлагаме това съотношение да бъде възстановено, т.е. ставката на алтернативните данъци да стане 7.5 процента. Размерът на сегашната ставка стимулира сивия сектор в икономиката, тъй като почти никой не плаща тези данъци.
В ЕС отдавна се води спор за корпоративното облагане. От новите страни членки ще се очаква ясна позиция в този спор. Каква трябва да бъде позицията на България?
- По време на управлението на НДСВ няколко пъти беше намаляван корпоративният данък, като за четири години той падна от 28 до 15 процента. Това е една от най-ниските ставки в Европа. Намаляването на тази ставка би ни довело до конфликт със страните членки. Не може България да се присъединява към Европейския съюз, да усвоява европейски фондове, което ще рече парите на европейските данъкоплатци, и едновременно с това да генерира неравнопоставеност между местния и европейския бизнес.
Предизвикаха ли напрежение в коалицията предложенията на НДСВ за промени в данъчните закони?
- Ние управляваме в коалиция и сме лоялен коалиционен партньор. Голяма част от нашите предложения се внесоха в бюджетната комисия като предложения на депутати от трите партии на коалицията.Тези предложения не променят общата рамка на бюджета, а предлагат разумно вътрешно преразпределение. Това са прагматични предложения в подкрепа на бизнеса и се надявам да се приемат позитивно.
Ваши колеги от парламентарната група твърдят, че няма да налагате предложенията си на всяка цена и че дори са постигнати компромиси между БСП и НДСВ. Доколко сте склонни да отстъпите?
- Ние в парламента не водим битки с отстъпления и настъпления. Нашата задача е да изпълним целите, заради които участваме в управлението - успешно присъединяване на страната към ЕС на 1 януари 2007 година, просперитет и сигурност за българските граждани. Това, от което не можем да отстъпим, е договореното в коалиционното споразумение.
Тревожен ли е според вас фактът, че правителството все още не е готово с програмата си за управление, макар че скоро ще навърши сто дни?
- Правителството усилено работи по програмата си и в петък тя бе обявена публично.
Какви трябва да бъдат приоритетите в правителствената програма?
- Тези приоритети са в основата на самото споразумение - европейска интеграция, икономически растеж и социална отговорност.
Ако трябва да степенувам, НДСВ на първо място поставя политическата стабилност. Това разбиране ни водеше и при решението ни за участие в коалицията. Създаването на условия за ускорено икономическо развитие са другата най-важна предпоставка за успеха на България. Само икономика, която произвежда и е конкурентоспособна, може да създаде национален продукт. А това е гаранция и за изпълнение и на социалните ни ангажименти.
Бюджетът за догодина също предизвика спорове, но все пак бяха постигнати компромиси между БСП и НДСВ. В какво точно?
- Доколкото нито една от двете политически сили не получи пълна подкрепа от избирателите за реализация на нейната програма и сега управляват страната в коалиция, логично е да се очакват компромиси и от двете страна. В бюджет 2006 нито поддръжниците на БСП, нито на НДСВ ще открият точните цифри от предизборните програми. Но за мен в този бюджет има друго много важно нещо - приемственост и стабилност, и затова ние го подкрепяме.
Безспорно компромиси бяха направени и от двете страни, и то в посока на това, което ни обединява, а не на крайните позиции. Затова постигнахме един бюджет, в който за пръв път от началото на прехода няма бюджетен дефицит. Той е балансиран, което е много важно предвид високото негативно салдо на текущата сметка на платежния баланс и осигурява финансова дисциплина и стабилност на публичните финанси. Пенсиите ще нараснат с 5% от началото на годината, което е трудно достигнат, но в крайна сметка разумен компромис. Обединихме се около реалистична минимална заплата от 160 лева. Заплатите в бюджетната сфера ще се увеличат с 6%, а не с 20%, и то от средата на 2006 година. В крайна сметка чрез бюджета се преразпределят 40% от БВП, което е разумен компромис.
Подлагат ли на изпитание общественото доверие непопулярните ценови мерки на кабинета, както и изтегленото с година напред повишаване на акцизите?
- През изминалите четири години ние провеждахме последователна и постъпателна политика, без резки трусове. Вземахме решенията след обсъждане с работодателите, неправителствения сектор и широката общественост. Непопулярните действия, които предприемахме, винаги бяха съпътствани от мерки и механизми, които да омекотят удара върху обикновения гражданин и особено върху най-уязвимите групи в обществото. Считаме, че това е ценен опит, който можем да използваме в коалиционното управление.
Може ли правителството да си позволи да прекрати споразумението с МВФ, или трябва да е готово да го запази на всяка цена?
- Да, напоследък се чуват мнения, и то от западни консултанти, че България може да си позволи да прекрати споразумението с МВФ. Мисля, че то има важно политическо значение за страната и не би следвало да се прекратява преди окончателното ни присъединяване към ЕС.
Провежда ли БСП, като титуляр в правителството, социалноотговорна политика?
- Смятам, че още е рано да оценяваме политиката на правителството. Първо, нека видим програмата и да изчакаме да минат стоте дни. Много важно е да има приемственост в политиката и в социалната сфера. Социалният модел на НДСВ - подкрепа за предприемчивите и помощ за нуждаещите се, както и диференцираният подход към проблемите на всеки конкретен човек, доказа своята ефективност и се надявам това управление да го доразвие и обогати. Обучението, квалификацията и преквалификацията все повече излизат на преден план, защото няма силна икономика без знание. Ето един важен аспект на социалноотговорната политика. Именно затова ние внесохме предложение в парламента в бюджет 2006 да признаем за разход инвестициите на работодателите в обучение, квалификация и преквалификация и да признаем данъчен кредит за тези разходи. Така ще стимулираме инвестициите в човешки ресурси.
Експерти твърдят, че увеличението на пенсиите и на работните заплати догодина ще бъде изядено от инфлацията. Споделяте ли това мнение?
- В момента натискът върху пенсионната система е много голям. НДСВ предложи механизми за подпомагане на системата, които са залегнали в бюджета. Създаването на Силвър фонда, в който се събират средства от приватизация и приходи от преизпълнението на бюджета, ще намали натиска върху НОИ. Колкото до работните заплати, увеличението е в рамките на възможностите на държавата в настоящия момент.
При какви обстоятелства НДСВ би изтеглило министрите си от правителството на тройната коалиция?
- Нашият стремеж е да осигурим стабилно четиригодишно управление на страната и преди всичко постигане на основния национален приоритет - присъединяване към Европейския съюз през 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във