Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЩЕ 51 ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

След осем проспани години за смяната на собствеността, правителството на Иван Костов се видя принудено да приеме формулата за приватизация, предложена от експертите на МВФ. Затова големите държавни предприятия ще бъдат продадени чрез инвестиционни посредници. В първата вълна на т.нар. пулова приватизация бяха включени 26 български предприятия, групирани по отрасли в шест групи (пула). А имената на шестте инвестиционни агента станаха известни още в началото на октомври миналата година. Това са: немската фирма Roland Berger Pаrtners за пет предприятия от електрониката и машиностроенето, английските фирми - Res Co за пет дружества производители на пластмаси, каучук и влакна, WS Atkins International за три металургични предприятия, Arthur Andersen за четири нефтохимически завода, испанската Development Finance Consultants за трите корабостроителници и австрийската Raiffeisen Investment за шест дружества от различни области.


От 9 март започна да тече


срокът за втората вълна


през който кандидатите за приватизационни агенти трябва да заявят своята стратегия за продажбата на нови 51 дружества. Те също са групирани в шест пула - металургия, машиностроене, химическа промишленост, туризъм, Балканкар със своите 18 поделения и още 13 предприятия от системата на електрониката. В края на миналата година намеренията бяха във втората вълна на пуловата приватизация да участват 63 предприятия, обособени в десет пула. Много скоро обаче се разбра, че оня списък, както в повечето случаи, е предпоследен. Така че от него отпаднаха ЛеКоКо - Радомир, и Тежко машиностроене - Русе (пул Металургия-2). А Световната банка постигна споразумение с българското правителство двете дружества да се продадат чрез международната финансова корпорация IFC.


Желаещите да приватизират петте предприятия от ВПК, включени в пуловата приватизация, пък ще трябва да почакат поне месец, след като Министерският съвет приеме и оповести цялостната си концепция за този отрасъл.


Документите за другите два пула - Тютюнева промишленост и НЕК не можаха да бъдат подготвени навреме и отпаднаха от втората вълна. Те ще бъдат предложени на инвеститорите в момента, в който бъдат готови.


Още преди 9 март 27 международно признати консултанти са изразили желание да участват в


новата пулова приватизация


Между тях са банките UBS, Дойче Морган Гренфел, Кредит Анщалт, Банкерс тръст, Мерил Линч, Джей Пи Морган, Райфайзен и др. Твърди се, че изискванията към най-достойните кандидати ще са все така високи както през есента на миналата година, когато ФАР определи първите шест инвестиционни посредника. Тогава в web-страницата си в Интернет програмата ФАР публикува първоначалната информация за условията на търга. Интерес към българското предизвикателство проявиха 84 международни консултантски фирми. И за да увеличат шансовете си за класиране, някои от тях образуваха консорциуми помежду си. За всеки един от шестте пула кандидатстваха по три - четири такива екипа. Обикновено всеки екип се е представял от компания, специализирана в отрасъла, в който са и продаваните български дружества, както и от фирма с опит в приватизацията. Двойки от този тип са например Бритиш стил и Артур Андерсен, Аткинс и Райфайзенбанк.


През ноември в централата на ФАР в Брюксел борбата между екипите се проведе в три рунда - представяне на първоначална оферта, интервю и финансово предложение. В първия етап кандидатите са описвали стратегията си за приватизацията на съответните предприятия. Естествено когато те са предлагали продажба на дружествата чрез ликвидация или чрез пласирането на пакети от акции на фондовата борса, са губили шансовете си за по-нататъшно участие.


Експерти от АП сега твърдят, че предимство за кандидатите е било да имат свое представителство в България. Може фирмата да е много известна, но след като няма български офис, тя не е адекватна в обстановката - коментираха от агенцията. Организаторите на конкурса са изисквали кандидатите за приватизационни агенти да направят предварително проучване на пазара и да изразят становището си доколко българските предприятия могат реално да бъдат продадени на стратегически инвеститор. Още тогава някои екипи са дали съвсем категорични отговори за сериозните намерения от потенциални купувачи.


Целта на втория тур за избор на посредник - интервюто, е била да се изчистят неясните моменти в първоначалните оферти. При тази селекция веднага е ставало ясно дали кандидатите са запознати с обстановката в България, или не.


В последния рунд кандидатите е трябвало да посочат сумата, която желаят да получат за извършената услуга. Естествено консултантските фирми, които са предложили максимално ниски цени, са били по-близо до успеха. Както е известно, съдействието на програмата ФАР за приватизацията на първите 26 предприятия се изразява в около 6 млн. ЕCU. С предоставянето на приблизително същата сума се е ангажирало българското правителство. Парите ще бъдат раздадени на посредниците само при сключване на сделка (success fee - такса за успех) и ще варират от 1.2 до 1.5% от продажната цена на предприятията. Одобрените в Брюксел кандидати са поискали за изработването на информационните меморандуми на дружествата да им се отпуснат предварително между 0.75 и 1.15 млн. ЕCU за всеки пул. Всички договори предвиждат българските дружества да бъдат продадени за не повече от 20 месеца. Естествено при бърза продажба се предвижда и бонификация. Максималната сума като допълнително възнаграждение (success fee) се получава, когато всички предприятия от пула бъдат продадени за кратко време и на добра цена. Информационните меморандуми за някои дружества като Русенската корабостроителница например вече са готови. Въпрос на дни е да стане известен и паспортът на Кремиковци.


Колкото и голям да е стремежът на експертите от АП да повторят брюкселската процедура и при втората вълна на пуловата приватизация, автоматичното й копиране вече е невъзможно.


Сега пуловете са неравностойни


по показателя атрактивност на предприятия и за всяки един от тях ще се прилагат различни критерии. Приблизителен ориентир ще е размерът на заявените и придобити акции в масовата приватизация. В туристическия пул например почти всички ценни книжа са изчерпани. Същото се отнася и за акциите на цигарените предприятия, които и този път останаха извън пуловете. В същото време боновите играчи са придобили средно до 3% от поделенията на Балканкар при предложени 35% от акциите им. Но подобно деление все пак е доста условно, тъй като предприятията в някои от пуловете изобщо не са били предлагани за масова приватизация.


Освен това сега


ФАР няма да участва с финансови средства в играта


А хонорарите на посредниците ще се изплащат само при сключена сделка и ще представляват процент от продажната цена. Тази комбинация е позволена след последните промени в Закона за приватизацията, който допуска до 4% от приходите по сделката да послужат за плащане на консултантите в приватизацията.


Приватизацията на стратегическите предприятия трябва да се решава от известни международни специалисти, а не от държавни чиновници. Ще дадем малко повече пари, но пък ще получим добър резултат, коментираха пред БАНКЕРЪ експерти от АП.


Разлика ще има и в съдържанието на договорите, сключени с посредниците. Сега срокът за продажба на предприятията е намален до една година - 12 месеца. За разлика от ноемврийските споразумения новите приватизационни агенти няма да се изявяват и в ролята на ликвидатори, т.е. ако продажбата на едно дружество е невъзможна, ангажиментите на консултанта към него да отпадат. Във всички случаи обаче той ще е длъжен да представи подробен доклад пред АП за своето крайно решение. Занапред приватизационните посредници ще могат единствено да преструктурират поверените им дружества. Това означава да отделят чистия производствен процес от съпътстващите го дейности и по този начин да осъществяват продажбата и на обособени части от предприятията.


Надзорът върху отделните етапи от дейността на инвестиционните посредници ще бъде поверен на специални комисии.


В комисиите за всеки пул


ще влизат експерти на АП и на съответното отраслово министерство.


Все още е рано да се говори за успех в пуловата приватизация, но с възлагането й на консултанти се печели доста време. Специалисти от Агенцията за приватизация твърдят, че само изработването на правния анализ на Кремиковци ще погълне едногодишните усилия на всички юристи в АП. А и безспорен факт е, че в този процес все още не са регистрирани гафове, каквито имаше при повечето големи сделки, подготвени от агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във