Банкеръ Daily

Общество и политика

Още 1.6 млн. лв. за военни запаси, даровити деца и дела

Министерският съвет одобри на днешното си заседание допълнителни разходи в размер на над 1.6 млн. лева.

Най-голямата част от тях - 1 411 301 лева ще отидат в бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Агенцията ще послужат за възстановяване на държавните резерви, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и болнично-медицинско оборудване, необходими за преодоляването на кризисни ситуации.   

Отделно бяха гласувани допълнителни 148 635 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученици от държавните спортни училища и на ученици от общински и частни училища през второто тримесечие на 2022 година.

Министерският съвет прие и решение за изплащане на общо 28 164 лева, представляващи обезщетения в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода на 17 май до 5 юли 2022 година.

Правителството също така прие и да изплати обезщетение в размер на 16 400 евро на наследницата на лице, което се жали в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Става дума за делото „Костов срещу България“, жалба № 32731/17.

Жалбоподателят се оплаква, че в неговия случай е нарушен чл. 3 (забрана на изтезанията, нечовешкото или унизително отношение или наказание) и чл. 13 (право на ефективни правни средства за защита) от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Костов по-конкретно твърди, че действията на полицейските служители при обездвижването и при привеждането му в психиатрична болница представляват нарушение на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Той твърди и че не разполага с ефективно правно средство да се защити при това нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне.

В светлината на константната практика на ЕСПЧ, Съдът е дал възможност за постигане на приятелски споразумения между страните на основание чл. 39 от Конвенцията при условия, предложени от Съда, но наследницата на жалбоподателя е отказала.

От кабинета посочват, че определеното обезщетение в размер на 16 400 евро ще бъде изплатено, но след одобряването на едностранна декларация по делото „Костов срещу България“ от страна на Европейския съд по правата на човека.

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във