Банкеръ Daily

Общество и политика

Осем общини участват в проект за адаптиране към климатичните промени

В ход е процесът по избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осем български  партниращи си общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

Започна вече обучението на експерти по проекта, финансиран в рамките на Програма “Опазване на околната среда и климатичните промени”, със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

В проекта участват градовете Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София. Експертни екипи провеждат практически занимания за оценка на рисковете от климатичните промени в големите градове - ефектът на топлинния остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските свлачища.

Партньорите по проекта са Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Западно-норвежкия изследователски институт. Те запознаха българските екоексперти с опита на Испания, Полша, Италия и Норвегия, както и с методи за анализ на рисковете с цел оценка на набелязаните възможни решения. Сред представените реализирани вече проекти са зелени фасади и покриви, дъждовни градини, градски резервоари за дъждовна вода, градско земеделие и други.

Всяко възможно решение трябва да бъде анализирано през призмата на последиците за цялостното устойчиво развитие на града, на последствията върху биологичното разнообразие, комфорта и безопасността на жителите, наличието на технология за неговата реализация, правната регулация за такава интервенция и още много аспекти.

В резултат ще се изберат най-подходящите иновативни решения за всяка община, които да се финансират и изпълнят до 2024 г в рамките на този проект.

Проучва се и необходимостта от осъвременяване на нормативната рамка в сферата на градското развитие. Водеща роля в изпълнението на проекта има Националният доверителен екофонд с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във