Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОРЪЖЕЙНА СДЕЛКА С ТУРЦИЯ ПЛАЧЕ ЗА ПРОВЕРКА

Дали поредната смяна на управленския караул в бунтовната сопотска оръжейница ще реши тежките й проблеми, е все още рано да се каже. Изпълнителният директор на предприятието, който подаде на 14 април оставка, явно повлече крак, защото на 20 април, със заповед на министър Жотев от съвета на директорите бяха извадени още двама души - шефът на Металхим холдинг Стефан Улев и началникът на главно управление Отбранително производство в Министерството на икономиката Лъчезар Стойков. Мястото им заеха двама други служители на ведомството - началничката на отдел Финансов контрол Милена Чачева и главният експерт в дирекция Секторна и регионална промишлена политика Христо Симеонов. Но както обеща Петър Жотев, в директорския борд ще има и други промени. Сигурно е обаче, че потушаването на пламналия в Сопот социално-икономически пожар ще осигури на вицепремиера Петър Жотев нужното спокойствие да свърши няколко по-важни дела. На първо място, да приключи работата по изготвянето на обещаната нова стратегия за раздържавяването на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ), а ако му остане време, да хвърли поглед и върху папката, която получи на 13 април от синдикалния бос на Подкрепа Константин Тренчев. Както научи в. БАНКЕРЪ, в нея са описани някои любопитни епизоди от бизнесживота на ВМЗ.

nbsp;


Според предоставената на министър Жотев информация в един от оръжейните търгове, проведени през миналата година в съседна Турция, от българска страна са участвали две конкурентни фирми - небеизвестният Металхим холдинг и казанлъшкият производител на специална продукция Арсенал. Посочено е, че

предлагайки дъмпингови цени

холдингът спечелил обявеното от турците състезание и бил избран за доставчик на определено количество военна техника с кодово название ОГ-7В. И тъй като тя фигурирала в номенклатурната листа на ВМЗ, за да изпълни поръчката, Металхим холдинг влязъл в договорни отношения със сопотското предприятие.


На 12 юли 1999 г. в качеството му на продавач холдингът, представляван от Стефан Георгиев Улев, и ВМЗ ЕАД в качеството му на купувач, представлявано от своя изпълнителен директор Атанас Димитров Димитров, сключили договор NМВ 01. В него е записано, че продавачът се задължава да продаде, а купувачът да купи и заплати техническо имущество. Става въпрос за два вида комплектовки, необходими на ВМЗ за производството на спецстоката, която холдингът ще изнася в Турция.


За реализацията на начинанието Металхим холдинг се е ангажирал да снабди сопотската фирма с 6100 бройки от сборно изделие N5/86 срещу 3.95 щ. долара за парче (без ДДС) и с още 18 000 шайби, обозначени като детайл N3 с единична цена 0.30 щ. долара.

Общата стойност на сделката

е левовата равностойност на 35 394 щ. долара с ДДС.


Интересното е, че в същия ден, 12 юли 1999 г., между ВМЗ и Металхим холдинг е сключен и втори договор, изведен под NМВ 03, чийто предмет пак е продажбата на споменатото вече сборно изделие N5/86, само че в по-голямо количество - 74 068 бройки. Цената на втория контракт е 351 082 щ. долара с ДДС. Един Господ знае защо е трябвало в един и същи ден, за една и съща стока, да се подписват отделни договори. По-съществено е, че според доведената до знанието на министър Жотев информация, реалният продавач на комплектовките не е Металхим холдинг, а видинската фирма Дима. Подчертано е, че на нея холдингът е заплатил за сборното изделие N5/86 по 2.77 щ. долара за бройка, а го е препродал на ВМЗ-то по 3.95 щ. долара парчето.


Основателно възниква въпросът защо изобщо сопотската оръжейница е ползвала посредничеството на холдинга? Още повече че, както твърдят специалистите от предприятието, фамозното сборно изделие N5/86 безпроблемно можело да бъде заменено с друго - N66, което от десетилетия се произвеждало на площадката на ВМЗ в Калояново. В момента на сделката този участък бил затворен, но изделието N66 би могло да се произведе и в цех 244 в Сопот. Същите специалисти са пресметнали, че сумите, упоменати в

двата договора

били напълно достатъчни да се закупят необходимите материали за изработването на детайлите в самото ВМЗ, но неизвестно защо подобно решение не било взето. За сметка на това, доставяйки по двата договора общо 80 168 броя от комплектовката N5/86, Металхим холдинг реализирал една добра печалба от по 1.18 щ. долара за бройка. За посредническата си роля холдингът не бил пропуснал да си начисли и дължимата комисионна от 2.75% върху общата цена на договорите, възлизаща на 386 476 щ. долара.


Не липсват и други любопитки. На 30 юни миналата година във

видинската фирма Дима

се събира нарочна комисия, която извършва предварителен технически оглед на наличните там количества от сборното изделие N5/86, което холдингът се гласи да купува и после препродава на ВМЗ. Странното е, че в подписания на 30 юни 1999 г. протокол от огледа изрично е казано, че той се прави в съответствие с чл.16 от договора NМВ 01, който обаче, както вече бе посочено, е сключен между Металхим и ВМЗ, и то чак на... 12 юли 1999 година. Протоколът е изготвен от комисия в състав: Калин Готов, началник на отдел в Металхим холдинг, кап. инж. Николай Стойчев, водещ офицер от ВМЗ, колегата му инж. Минчо Илиев, началник на механичния завод в предприятието, инж. Людмила Савова, водещ конструктор в сопотската оръжейница, Димитър Гатев, организатор производство, подполк. инж Цветан Станев, представител на червенобрежкото военно поделение, и инж. Огнян Иванов, изпълнителен директор на фирма Дима - Видин. Това е групата, която по метода на случайния подбор е извършила техническия оглед на изделията, съхранявани в складовете на Дима. Специалистите са отбелязали, че поради структурни промени в предприятията от системата на Военнопромишления комплекс липсват съпроводителни документи за основните материали. Но по-любопитната констатация е, че продукцията в складовете на видинската фирма била произведена по конструктурската документация на ВМЗ - Сопот. Проверяващите обаче не са се сетили да установят дали за

ползването на интелектуалната собственост

машиностроителните заводи някога са получили някакви пари, при положение че сега им се налага да си купуват продукция, създадена по тяхна документация.


В крайна сметка въз основа на направените констатации комисията е предложила сборните изделия N5/86 да се експедират по предназначение в съответствие с договор NМВ 01, като всяка партида бъде придружена със сертификат за качество. От лятото на миналата година до началото на март тази година във ВМЗ били получени 80 031 бройки от комплектовката. От справката на входящия контрол в цех 244 обаче е видно, че 14 109 изделия не отговарят на определените размери, 25 179 броя не са отговорили на други технически изпитания, или общо негодното количество възлиза на 39 288 бройки.


Наред с тези подробности около изгодното снабдяване на ВМЗ с възли и детайли, необходими за производството на предназначената за експорт военна техника ОГ-7В, министър Жотев е уведомен и за нещо доста по-важно. Съобщено му е, че на търга, организиран в Турция,

представителите на Металхим холдинг

били предложили за тази техника единична цена с около 20 щ. долара по-ниска от установената на международните оръжейни пазари. По този начин, обобщават синдикалистите, на практика ВМЗ вместо на печалба, е на пълна загуба от сделката. Като доказателство са цитирани и изказвания, направени от изпълнителния директор по това време на дружеството Атанас Димитров и от члена на директорския борд Стефан Христов, че в сопотската фирма пари по турската поръчка няма да постъпят, а приходите ще се насочат за ресурсното обезпечаване на входа на предприятието. А дали на този вход, както и на изхода на ВМЗ удобно е застанал вездесъщият Металхим холдинг - подобно проучване при добро желание би могло да си направи Министерството на икономиката. За да му стане ясно чии интереси всъщност за защитени по-добре - на държавната оръжейница или на холдинга, който от края на миналата година е частна собственост на РМД-то Металхим 2000, където е акционер и вече бившият изпълнителен директор на ВМЗ Атанас Димитров. Тежка се оказа неговата управленска корона. От миналата пролет насам екипът му бе обект на многобройни атаки. На първо място, бяха отправяните към ръководството обвинения, че

съзнателно е прогонило

авторитетни чуждестранни клиенти. Фирми като италианските Чи Чи Ви и Силвио Коломбо и компании от ранга на Беаринг Трейд Хауз, за които през 1998 г. са били предназначени над 60% от експортните специални изделия, а през миналата година същите са закупили символични количества. За сметка на това на бизнессцената във ВМЗ се появили нови играчи. За пример се сочи безкрайно неизвестната офшорна фирма Алвекс, която на максимално благоприятни за нея цени реализирала през русенската безмитна зона износ на сопотска продукция за полската фирма Дива. Сред сопотските оръжейници се ширят злонамерените приказки, че двигател на тази сделка била частната фирма на брата на Атанас Димитров Яне Вангелов, но до момента те не са подплатени с доказателства.


Пак в тази връзка се споменава и някаква фирма на име Болтрейд. Тя била спечелила и търг за доставка на лагери за ВМЗ, които след последваща обработка в оръжейницата трябвало да пласира в Судан. За лагерите сопотското предприятие било платило доста по-висока цена от пазарната, а когато ги продало обратно на Болтрейд, цените били възможно най-ниските. Зловидниците пресмятат, че от тези операции печалбата на облагодетелстваната фирма надхвърляла 10 млн. стари лева.


Изобщо за

съблазнителния бизнес с лагери

се разказват какви ли не легенди. По различни причини и начини в складовете на ВМЗ периодично се натрупвали лагери и всички ръководни екипи, минали през оръжейницата по свое усмотрение, решавали в даден момент, че стоката е труднопродаваема и я обявявали за залежала, т.нар. щок. И тъкмо около този щок се разигравали балкански, азиатски и други тъмни страсти. През миналата година набързо били претупани преговорите за изкупуване на залежали лагери от фирми като английската Мак Аутомотив и дубайската КГ - Интернационал, ползващи се с известност и солидна финансова репутация на международните пазари. Вместо тях били предпочетени фирмите Юбекс, регистрирана в Дъблин, и полската Дива, които станали хитови партньори на ВМЗ. От новите шефове на предприятието сега се очаква да проверят за кого са били изгодни подобни делови сътрудничества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във