Банкеръ Daily

Общество и политика

Определиха как туроператорите да кандидатстват за 6 млн. лв помощ

Днес, 8-и декември, Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по cxема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания заради COVID-кризата.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ по формата на безвъзмездни средства за туроператорите, които изпитват затруднения поради пандемията и имат задължения да върнат дължимите суми по неосъществени пътувания на техни клиенти в периода 01.03.2020 до 31.12.2020 година.

Помощта се предоставя единствено с цел да бъдат възстановени средствата на клиентите и не могат да се изразходват за други нужди.

Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след така наречената нотификация - получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107. параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След заседанието на Министерския съвет министърът на туризма Стела Балтова уточни, че става дума за 6 млн. лева, които ще бъдат отпуснати на туроператорите, и 4 млн. лева - на екскурзоводите.

"Това е трета поредна схема в сферата на туризма за мандата на сегашния кабинет" - уточни Стела Балтова. Очаква се средствата да бъдат отпуснати до минимум две, три седмици.

Средствата ще бъдат разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления и спрямо реализирания оборот без ДДС, но не повече от 10% от реализирания оборот през 2019 година и същевременно не повече от размера на загубата, която представлява разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г., без ДДС, минус сумарната стойност на реализирания оборот, отново без ДДС, през 2020 г. и без всички до момента получени държавни помощи в периода - 2020 г. и 2021 година.

Тези общо 10 млн. лева - 6 млн. за туроператорите и 4 млн. за екскурзоводите, са част от общо 70-е млн. лева, гласувани в помощ на туристическия сектор с последната актуализация на бюджета. Вече 2800 туристически компании са кандидатствали за ликвидни средства от тези 70 млн. лева, като утре (9 декември) се отваря процедурата по оценяването на техните кандидатури. Тя ще завърши на 23-и декември и след тази дата одобрените компании ще могат да получат средствата си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във