Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОМК ХОЛДИНГ КОРЕКТНО ПЛАЩА ЦЕНАТА НА ДОВЕРИЕТО

Приемането на закона за кредитните милионери и публикуването на списъците с техните имена възбуди доста емоции сред обществеността. Всички разбраха и прочетоха кои физически и юридически лица са спомогнали българите да живеят по-зле. Естествено веднага последваха и доста емоционални опровержения на набедени кредитни милионери. Ответна реакция обаче нямаше. След това се разбра, че в списъците са попаднали и фирми, чието място не е в позорната листа.


Без причина в тях попадна и врачанското машиностроително предприятие ОМК холдинг АД. В книгата с кредитните милионери то фигурира като длъжник на БАЛКАНБАНК по три кредита. Но холдингът е учреден едва на 11 юли 1997 г., когато периодът на голямото източване на банките отдавна е преминал. Ако се вярва едно към едно на списъка, половин година след създаването си дружеството вече е успяло да завлече банката с общо 68 млн. лв. по главници. Това обаче не е така. Очевидно е, че в случая някой от съставителите в списъка не е обърнал внимание, че парите са теглени през 1992 г., и не е проверил обстоятелствата докрай. А те са, че в далечната 1991 г. ръководството на врачанското машиностроително предприятие Уника ММ, за да изплати заплатите на около 3000 души и за да си купи някои необходими консумативи, сключва три договора за кредит с местния клон на БАЛКАНБАНК. Първия път става въпрос за 57.136 млн. лв., а след това за още 5.923 млн. и 5.016 млн. лева. Като обезпечение за заемите е заложена готова продукция и материали на склад. Подобно на повечето български предприятия и Уника ММ обслужва заемите с променлив успех. Годината вече е 1996-а, Уника ММ започва да изпитва сериозни финансови трудности. По стечение на обстоятелствата точно тогава излиза и правителственото решение 480 за ликвидиране на 64 губещи държавни предприятия, между които попада и Уника ММ. С решение 92 от 18 юни 1996 г. Врачанският окръжен съд открива процедура за несъстоятелност на машиностроителния завод. В съответствие с изискванията на международните финансови институции целият персонал на Уника ММ е освободен. На 22 август 600 бивши работници на държавното предприятие учредяват Обединена машиностроителна компания АД (ОМК) (виж БАНКЕРЪ, бр.45/1996 г.), която наема активите на бившето държавно предприятие. Синдикът Цветан Джигански разработва оздравителна програма. Основен изпълнител в нея е ОМК АД. Саниращият план предвижда всички кредитори в рамките на три години да бъдат възмездени 100 процента. Първата от 32-те месечни вноски, всяка от които по 50 млн. лв., трябва да им бъде платена след изтичане на четиримесечния гратисен период. Сумата обединява 1/32 от главницата по задълженията и по 1/32 от лихвите, натрупани до датата на обявяване на дружеството в несъстоятелност, лихвите, натрупани за периода на несъстоятелността, и лихвите за четиримесечния гратисен период. Оздравителният план е приет и гласуван единодушно от всички кредитори, а съдебното решение N43 от 27 февруари 1997 г. му дава законна сила. Фирмата Уника ММ е заличена от търговския регистър. ОМК АД става купувач - правоприемник на всички активи и пасиви на старото държавно предприятие. Първата вноска новото дружество плаща на 27 юни 1997 година. Оттогава са направени още девет. На 11 юли същата година пет обособени производства от ОМК стават самостоятелни юридически субекти и се обединяват в ОМК холдинг АД. Това са ОМК Подем - консервна фабрика в Бяла Слатина, ОМК МО - специално производство, ОМК ЛП - леярско производство, ОМК ММ - металорежещи машини, и ОМК Туулс - инструментален завод.


Към днешна дата новите юридически лица са платили около 80% от всички задължения на някогашната Уника ММ. Когато обаче се появяват списъците с кредитните милионери, частните акционери, присъединили се към дружеството, са неприятно изненадани. Две са обстоятелствата, които правят невярно твърдението, че ОМК холдинг АД е кредитен милионер. На първо място, всички негови задължения са напълно обезпечени. Второ - поетите дългове се обслужват редовно според погасителния план. Закупеното от фалиралата Уника ММ имущество е запазено и се намира под контрола на синдика, служейки като гаранция пред всички кредитори, обясняват мениджърите на новото предприятие. Ръководството на местния клон на БАЛКАНБАНК потвърждава, че ОМК холдинг АД редовно обслужва своите задължения още от изтичането на гратисния период, а не след публикацията на списъка с кредитните милионери. Според синдика неоснователното включване на ОМК в списъка може да се окаже фатално за изпълнението на оздравителната програма. Фактът, че ОМК фигурира между неизправните длъжници, не ни заплашва с някакви правни санкции, но създава лош имидж на дружеството. Сега вече никоя банка няма да отпусне кредит на ОМК холдинг. Частното акционерно дружество трудно ще преговаря и с чуждестранни инвеститори, тъй като те не работят с кредитни милионери - съмняват се новите собственици. Първата мисъл на врачанските акционери, след като са разбрали, че са кредитни милионери, е била да заведат дело срещу синдиците на БАЛКАНБАНК за целия остатък от дълга, който им е останал да плащат. С времето обаче страстите се успокояват и акционерите решават, че подобен процес би довел единствено до допълнителни неприятности за двете страни. Не трябва обаче натрупаните някога задължения да се прехвърлят върху правоприемника като негово морално прегрешение, категорични са новите собственици на ОМК. Според тях много внимателно трябва да се жонглира с наименованието кредитен милионер. Още повече че някои хора искат да правят политика от това. ОМК не е кредитен милионер, а един стриктно изпълняващ задълженията си субект, на когото кредиторите вече са гласували доверие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във