Банкеръ Daily

Заради коронавируса:

Омбудсманът пуска и мобилните телефони на служителите за връзка с институцията

Във връзка с въведените извънредни мерки заради коронавирус, институцията на омбудсмана няма да прекъсва приема на жалби и сигнали и ще продължи активната работа в защита на правата и интересите на гражданите. 

В условията на извънредно положение, омбудсманът запазва основните възможности за връзка с институцията, като за още по-голяма оперативност  предоставя и мобилните номера на експертите от институцията, кабинета на омбудсмана, началника на кабинета, главния секретар и пресцентъра.

Отдел „Право на собственост“

0895 66 35 68; 0895 66 35 52; 0895 56 19 45; 0895 66 35 64

Отдел „Трудови и социални права, образование, здравеопазване и околна среда“

0878 20 45 02; 0895 56 19 39; 0895 56 19 34; 0892 61 68 85; 0886 86 28 83

Отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“

0894 77 78 72, 0895 56 18 85; 0895 66 35 53; 0895 56 19 35; 0895 66 35 54;   0895 56 19 44; 0899 90 62 68

Отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“

0895 66 35 66; 0895 56 19 36

Дирекция „Права на детето“

0895 66 35 57; 0895 66 35 65

Дирекция „Национален превантивен механизъм“

0895 56 19 42; 0895 56 19 33; 0894 77 78 70; 0895 56 19 32; 0894 77 78 71

Отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“

0895 56 19 41; 0893 33 68 91; 0885 18 17 21; 0887 91 81 87; 0899 11 32 36

За контакт с кабинета на омбудсмана  – 0898 24 07 09

За контакт с началника на кабинета на омбудсмана – 0878 95 35 00

За контакт с главния секретар – 0895 52 84 33

За контакт с пресцентъра – 0887 75 01 21;  0896 76 00 07

Гражданите, както и досега, могат да отправят своите въпроси в обичайното работно време – 9:00 – 17:30 ч.

В сила остават и останалите възможности за връзка с институцията чрез подаване на писмени жалби и сигнали:  1. По пощата на адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22


  2. Лично в кутия за жалби на адреса на институцията


  3. По електронна поща на адрес: [email protected]


  4. На уеб сайта на институцията: www.ombudsman.bg

Гражданите се уведомяват служебно за входящия номер на постъпилите сигнали и жалби на предоставените от тях контакти за обратна връзка.

Устни жалби и сигнали се подават на телефон 02/81 06 955 всеки работен ден в интервала 9:00 – 17:00 ч.

Консултации, информация и справки за вече подадени жалби и други въпроси се предоставя всеки работен ден в интервала 9:00 – 17:00 ч. на следните телефони:

Отдел „Приемна и деловодство“

0895 56 19 43; 0878 50 93 30; 0895 66 35 77; 0895 66 35 62; 0895 56 18 84;

0878 50 94 11; 0893 51 35 11; 0896 52 39 04

Facebook logo
Бъдете с нас и във