Банкеръ Daily

Общество и политика

Омбудсманът поиска от министри по-качествена и по-евтина питейна вода

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати две препоръки - до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова във връзка с качеството и заплащането на водата за питейно-битови нужди и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков за подпомагане на лица с ниски доходи при плащане на водоснабдителни услуги. Причината е постъпването на многобройни жалби на граждани срещу лошото качество на водата, в които те настояват за намирането на по-справедливо решение при заплащане на услугата.

"Когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и цената на водата следва да бъде като за вода с непитейни качества“, пише Ковачева до регионалния министър. Тя настоява за изготвянето на ясна процедура, при която да се констатира в бърз срок лошото качество на водата за питейно-битови нужди и да се направи корекция на цената за потребителите. Общественият защитник подчертава, че няма реални последствия след общественото обсъждане на Проекта на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. "Гражданите очакваха нова наредба и по-справедлив начин за разпределението на разхода на водата за общо потребление", пише още омбудсманът до Аврамова.

В препоръката си до министър Петков Диана Ковачева за втори път поставя въпроса за необходимостта от подпомагане на социално уязвимите граждани при заплащане на услугите на ВиК. Тя констатира, че водоснабдяването за питейно-битови нужди, като основна жизнена потребност, е извън обхвата на Закона за социалното подпомагане. И обръща внимание на това, че цената на водата се повишава непрекъснато, докато доходите на домакинствата намаляват. Затова е наложително държавата да подпомогне социално слабите клиенти на ВиК като гарантира достъпа им до вода, за да водят нормален и пълноценен живот. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във