Банкеръ Daily

Общество и политика

Окончателно: Минималното обезщетение за безработица ще е 12 лева

Парламентът прие окончателно предложението за 12 лв. минимален размер на паричното обезщетение за безработица. Идеята е заложена в актуализацията на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 година. 

Досега паричното обезщетение бе 9 лв. Предвидено е увеличението да влезе в сила от 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000,0 хил. лв., т.е. около 4 000,0 хил. лв. на месец.

Депутатите решиха паричните обезщетения за безработица от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, да се изплащат за срок от 7 месеца.

Промените са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия.

Народните представители отхвърлиха предложението на БСП минималното обезщетение за безработица да бъде 17 лв.

На второ гласуване второ бе одобрена и актуализацията на бюджета на НЗОК за 2020 г. С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК ще се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. те да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред.

Съгласно текстовете установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г. се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК или РЗОК и се заплаща при условие и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във