Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОКОЛО 29 МЛРД. ЛЕВА СА ПРЕВЪРТЕНИ ПРЕЗ БАНКОВАТА СИСТЕМА

Междубанковите разплащания винаги са били един от най-точните индикатори както за развитието на икономиката, така и на отделните кредитни институции. Според изпълнителния директор на Банксервиз Александър Цинцарски, докато от 1990 до 1997 г. е имало спад както в броя, така и в общия обем на междубанковите плащания, от три години насам те постоянно и бързо растат.


В края на 2000 г. очаквам размерът на разплащанията, които минават през Банксервиз, да достигне равнището на 1989 година. И въпреки това общият им обем ще надхвърля само два пъти брутния вътрешен продукт на България, а в страните с развита икономика това съотношение е от 60 (в Германия и Франция) до 120 пъти (в Швейцария), коментира Александър Цинцарски.


България още дълго няма да може дори да сънува подобни показатели, тъй като икономиката й е слаба, а и значителна част от разплащанията не минават през банките. Много граждани и фирми предпочитат да се разплащат на ръка, тъй като смятат, че банките прибират твърде големи такси и комисиони. Разбира се, тарифите на кредитните институции зависят и от разходите, които те правят за извършване на преводите, а те съвсем не са малки. Преди месец БНБ направи промени в Наредба N3, които до голяма степен ще облекчат работата на банките и ще намалят разходите им.


От 1 септември 2000 г. след пет години очакване най-после всички платежни нареждания ще се издават само в два екземпляра, а не в четири, и документите на платеца няма да пътуват с пощата до банката на получателя на парите, съобщи Александър Цинцарски.


Банките ще спестят значителна сума пари, които досега са хвърляли за канцеларски материали, за хора - да изготвят необходимите документи, и за пощенски услуги. Това ще им позволи да намалят таксите и комисионите, които събират от своите клиенти при извършването на междубанковите преводи. Поевтиняването на междубанковите разплащания би трябвало да доведе до увеличаване на броя им.


До края на юли 2000 г. през Банксервиз са минали около 29 млрд. лева - с 21.4% повече, отколкото за същия период на миналата година. Обнадеждаващото е, че обемът на операциите, в които не участва бюджетът, се увеличава по-бързо в сравнение с разплащанията, в които по някакъв начин са намесени хазната, общините, Националният осигурителен институт, фонд Преквалификация и безработица и Здравната каса. Показателно е обаче, че около 60% от всички транзакции преминават през четирите най-големи банки в България, а другите 40% се поделят между останалите двадесет и три банки и седем самостоятелни банкови клона.


До края на юли през разплащателната система са минали над 13.7 млрд. лв. по операции, които не са свързани с бюджета. Сумата е с 24.6% по-голяма в сравнения с първите седем месеца на тази година. Все по-голяма популярност получават разплащанията с дебитните карти. Въпреки че обемът им е все още незначителен - едва 0.4% на фона на всички междубанкови операции, плащанията с дебитни карти всеки месец се увеличават средно с по 1.5 млн. лева.


Макар и с по-бавни темпове - с 18.6%, се увеличават и бюджетните разплащания, което може да се дължи както на подобряването на събираемостта на данъците, така и за по-ефективното управление на бюджетните средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във