Банкеръ Daily

Общество и политика

Около 160 хиляди младежи у нас нито учат, нито работят

Годините минават, времената се променят, но броят на младежите в България, които нито учат, нито работят, остава на горе-долу с едни и същи стойности.

По време на събитие на посолството на Швейцария, свързано с насърчаване на заетостта сред ромското население, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева посочи, че е важно в България да се направи карта, с която да се идентифицират около 160 000 младежи, които нито учат, нито работят.

"За целта ще използваме положителния опит от Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. Ще предложим и възможности за валидиране на съществуващи умения, така че хората в общностите да се реализират пълноценно на пазара на труда", отбеляза тя. 

По думите й сериозен акцент в Плана за възстановяване и устойчивост и в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се дава на младежката безработица.

В Националния план за действие по заетостта ще бъдат предвидени 1.6 млн. лв. за програми за насърчаване на заетостта.

"С повишаването на минималната работна заплата ще бъде повишено и възнаграждението на ромските медиатори, които имат ключова роля в идентифицирането на хората и обхващането им на пазара на труда", допълни Сачева.

Делът на младите хора в България (15-24 г.), които не учат, не работят и не се обучават (NEETs), бележи тенденция на намаляване, но остава висок в сравнение със средните стойности за държавите от ЕС. През 2018 г., по последни данни на Евростат, делът им в България във възрастовата група 15-29 години е 18,1% при средно 12,9% за ЕС. Сред мъжете в България този дял е 14,6%, а сред жените – 21,8%. Тази група млади българи ще бъде обект на специални мерки от страна на институциите с цел понижаване на техния брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във