Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОГРАНИЧЕНИЯТА В КРЕДИТИРАНЕТО ПРЕЧАТ НА БИОХИМ

БИОХИМ е окончателно стабилизирана и сега нейната политика може да бъде пренасочена към разширяване на позициите й на българските финансови пазари. Това е становището на управителния съвет на банката, формулирано след приключването на годишното общо събрание на акционерите, проведено на 28 май 1998 година. Благодарение на програмата за рекапитализация, осъществена от март до юни миналата година с подкрепата на държавата, банката успя да затвори капиталовата си дупка и да преодолее ликвидната криза. От минус 27.8% в края на 1996 г. капиталовата адекватност на кредитната институция в края на 1997 г. достигна 11.18%, а през първото тримесечие на тази година надхвърли 11.4 процента. До юли 1997 г. БИОХИМ бе губеща банка, но приключи миналата година с печалба от 911 млн. лв., а само до март 1998 г. тя вече е 9.6 млрд. лева. Кредитната институции успя да покрие и загубата от минали години, която бе над 2.7 млрд. лева. Капиталовата й база в момента вече надхвърля 30 млрд. лева. Това означава, че БИОХИМ може да отпуска на един клиент заеми до 7.5 млрд. лева. Банката има необходимия ресурс за активизиране на кредитирането, тъй като парите й по сметка и в ДЦК са около 55% от всичките активи. БИОХИМ обаче може да отпуска кредити само до размера на събраните вземания от граждани и фирми. Това означа, че общият размер на заемите, които тя текущо отпуска, не може да е над 20 млрд. лева. Тази сума обаче е крайно недостатъчна, за да удовлетвори потребностите на традиционните клиенти на банката и ако рестрикциите върху кредитната й дейност продължат още дълго, тя ще започне да губи позиции сред платежоспособните кредитополучатели. А това неминуемо ще повлияе негативно на финансовите й резултати. Засега обаче основният акционер на банката - БКК, не е склонен да свали ограниченията. Очаква се това да стане, след като бъде избран чуждестранен мениджър, който да поеме управлението на БИОХИМ и да се ангажира трайно с нейното развитие и бъдещи финансови резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във